Stefan Czech

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stefan Czech, ur. 21 VI 1954 w Bytomiu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filozoficzno-Historyczny (1979).

1980-1981 w Szkole Oficerów Rezerwy we Wrocławiu. 1981-1982 nauczyciel w SP w Jankowicach Rybnickich i SP nr 13 w Rybniku.

Od XI 1981 w „S”; w XI 1981 uczestnik ogólnopolskiego protestu nauczycieli przeciwko reformie systemu oświaty i oszczędnościom w oświacie.

I-IX 1982 redaktor podziemnego pisma „Notatnik Solidarności” (ukazało się 7 nr.), drukarz (we własnym mieszkaniu w Rybniku) i kolporter na terenie KWK Chwałowice i Elektrowni w Rybniku (we współpracy z Błażejem Kaczmarczykiem), 15 X 1982 zatrzymany w mieszkaniu B. Kaczmarczyka, po rewizji przewieziony do KM MO w Rybniku, 17 X 1982 do KW MO w Katowicach, 20 X 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Katowicach. 30 XII 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach w trybie doraźnym na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata; 31 I 1983 zwolniony; zwolniony z pracy. III 1983 – IV 1984 zatrudniony w ZUS w Rybniku, IV–XI 1985 w prywatnym zakładzie stolarskim, VI–XI 1986 w PKP Rybnik, XI 1986 – XI 1988 na zwolnieniu lekarskim, następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym. Od XII 1988 kustosz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku. 1983-1988 wielokrotnie przesłuchiwany w RUSW MO w Rybniku.

4 VI 1989 podczas wyborów parlamentarnych mąż zaufania z ramienia „S” w Komisji Wyborczej w Rybniku-Chwałęcicach.

Odznaczony Medalem Serce Solidarności (2000), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005).

1983 – 13 XII 1988 rozpracowywany przez p. III RUSW w Rybniku w ramach KE krypt. Drukarz.

Halina Żwirska