Stefan Gomowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Stefan Gomowski, ur. 30 VII 1943 w Grudziądzu. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechaniczno-Technologiczny (1968), w 1977 doktorat.

1968-1969 zatrudniony w Zakładach Mechanicznych w Chełmnie, 1969-2003 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydz. Mechaniczno-Technologicznego PG. Od 1972 działacz Polskiego Związku Łowieckiego. W III 1968 współorganizator pierwszego wiecu na PG, uczestnik demonstracji w Gdańsku. Od połowy l. 70. uczestnik spotkań tzw. Koła Prelegentów przy bp. Lechu Kaczmarku, w 1980 współzałożyciel KIK w Gdańsku.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego na PG, następnie członek KZ i Komisji Rewizyjnej, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk.

14-15 XII 1981 współorganizator i uczestnik strajku na PG, następnie organizator zaplecza technicznego tajnej drukarni na PG. 1982-1988 przewodniczący Komisji Charytatywnej przy kościele św. Brygidy w Gdańsku.

1995-1998 członek Zarządu Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom. Od 2003 na emeryturze.

Autor kilkunastu publikacji i prac wdrożeniowych z zakresu wytrzymałości materiałów.

Wyróżniony odznaczeniem Pro Ecclesia et Pontifice (1987), odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1988, przez prezydenta RP na Uchodźstwie Kazimierza Sabbata), Złotym Krzyżem Zasługi (1994), Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

Arkadiusz Kazański