Stefan Kawalec

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stefan Kawalec, ur. 25 VIII 1953 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Matematyki, Informatyki i Mechaniki (1979).

1978-1982 matematyk w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa PKP. Od 1976 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, organizator pomocy dla robotników Ursusa i Radomia. W 1977 współzałożyciel warszawskiego SKS, 1977-1980 współpracownik niezależnych pism „Robotnik” i „Głos”. W VIII 1980 aresztowany, zwolniony na mocy Porozumień Sierpniowych.

Od IX 1980 w „S”, współtwórca struktur „S”; członek, następnie wiceprzewodniczący KZ; współpracownik Ośrodka Badań Społecznych Regionu Mazowsze, uczestnik spotkań zespołu ekspertów ekonomicznych „S”. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze; członek ZR, delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce; w VI 1982 nie wrócił z przepustki, do XII 1982 w ukryciu; zwolniony z pracy. 1983-1989 asystent w Instytucie Funkcjonowania Gospodarki Narodowej w Szkoły Głównej Planowania i Statystyki.

1989-1991 dyr. generalny w Ministerstwie Finansów, szef doradców ekonomicznych wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza, 1991-1994 wiceminister finansów. W 1994 założyciel i członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich. 1994-2002 główny doradca Zarządu oraz szef strategii Banku Handlowego SA w Warszawie, 2002-2003 wiceprezes Zarządu Commercial Union Polska. 2003-2006 dyr. naczelny ds. strategii Grupy PZU SA.

22 I 1973 – 21 II 1977 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO w ramach KE/SOR krypt. Parys/Samorząd; od 21 II 1977 przez Wydz. III/III-2/III-A-1/II/V-2/III KS MO/SUSW w ramach SOR/KE krypt. Matematyk.

?