Stefan Korejwo

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Stefan Korejwo, ur. 17 II 1952 w Lęborku, zm. 13 X 2010 tamże. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie (1976).

Do 30 VI 1979 zatrudniony w Fabryce Maszyn Budowlanych ZREMB w Lęborku, od 1 X 1979 konstruktor w Fabryce Maszyn Rolniczych Agromet-Famarol w Słupsku.

26-31 VIII 1980, uczestnik strajku w Famarolu, przewodniczący KS; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ; członek Prezydium MKZ, V-VI 1981 delegat na I WZD Regionu Słupskiego, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek KK.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku (uczestnik 7-dniowej głodówki protestacyjnej, członek tajnej rady obozu), zwolniony 10 XII 1982. Działacz podziemia, przewodniczący TKZ w Famarolu. 24 III 1983 poszedł na ogłoszenie wyroku na działaczy Okręgowego Komitetu Oporu w Słupsku, za co został 26 III 1983 dyscyplinarnie zwolniony z pracy. 26 VIII 1983 uczestnik strajku w Famarolu. Jeden z inicjatorów (z Henrykiem Grządzielskim i Januszem Ładzinem) złożenia wieńców 1 VIII 1984 pod słupskim pomnikiem Powstańców Warszawy. V-X 1985 współzałożyciel (z Zygmuntem Golińskim i H. Grządzielskim) RKW „S” w Słupsku, i redaktor pisma RKW „S” „Solidarność Regionu”; drukarz i kolporter prasy podziemnej (m.in. pisma RKW „S” „Solidarność Regionu”); wielokrotnie zatrzymywany, rewizje w mieszkaniu; karany przez kolegia ds. wykroczeń grzywnami.

Po 1989 pracownik m.in. Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Słupsku i Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego AMG w Lęborku, następnie bezrobotny. Członek słupskiego oddziału Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

18 IX 1980 – 28 IX 1987 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Słupsku ramach SOR krypt. Postój/Aktyw/Struktura/indywidualnego rozpracowania krypt. Wichrzyciel.

Michał Zarzycki, Igor Hałagida