Stefan Sarwa

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stefan Sarwa, ur. 27 I 1949 w Dąbrowie Górniczej. Ukończył Technikum Mechaniczne w Chorzowie (1968).

1970-1984 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Państwowym Motozbyt (od 1975 PP Polmozbyt, od 1989 Polmozbyt Sp. z o.o.).

Od IX 1980 w „S”.

W I 1982 zwolniony z pracy za publiczne krytykowanie decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego, przywrócony po odwołaniu do Terenowej Komisji Odwoławczej. XII 1981 – 1989 kolporter wydawnictw podziemnych, uczestnik akcji ulotkowych, plakatowania i manifestacji w Mysłowicach i Dąbrowie Górniczej; 1982-1983 działacz MKK „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, drukarz i współorganizator zaopatrzenia drukarni w środki poligraficzne i papier w pismach podziemnych „Ku wolnej Polsce”, „Powrót do życia” i „Transportowiec”. 6 XII 1983 aresztowany, przewieziony do WUSW w Katowicach, następnie do MUSW i AŚ tamże, zwolniony w VII 1984 na mocy amnestii. W l. 80. uczestnik Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę i Mszy za Ojczyznę; 31 VIII 1984 zatrzymany na 48 godz. po mszy w katedrze w Katowicach. 1984-1986 pracownik Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Katowicach; 1986-1988 Zakładów Ceramiki Budowlanej Mysłowice-Brzezinka, zwolniony z pracy po wpływem nacisków SB; od 1988 kościelny w parafii św. Krzyża w Mysłowicach.

1989-1990 członek KO w Mysłowicach, działacz kampanii przed wyborami 4 VI. 1993-1995 w PC, 1996-1997 w ROP.

1983 – 5 IX 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Willa; 27 XI 1984 – 11 IX 1989 przez p. V RUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach KE krypt. Stefan.

Stefan Sarwa