Strajk ostrzegawczy 27 III 1981 w Regionie Białystok

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Strajk ostrzegawczy 27 III 1981 w Regionie Białystok w okresie kryzysu bydgoskiego, 20 III na nadzwyczajnym posiedzeniu MKZ NSZZ „S” Regionu Białystok z udziałem przedstawicieli największych zakładów zadecydowano o gotowości strajkowej. Studenci Filii UW na wiecu 24 III proklamowali strajk ostrzegawczy na 27 III, ukonstytuował się Tymczasowy Komitet Strajkowy Studentów FUW. MKZ przeniósł się na teren FPiU i przekształcił w MKS pod przewodnictwem Waldemara Rakowicza. W 4-godzinnym strajku ostrzegawczym uczestniczyło ok. 54 tys. pracowników 182 zakładów z całego regionu.

Tomasz Danilecki