Studencka Agencja Wydawnicza im. Uniwersytetu Zachodniopomorskiego Sorbona

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Studencka Agencja Wydawnicza im. Uniwersytetu Zachodniopomorskiego „Sorbona”, niezależne wydawnictwo przy NZS Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, istniejące od początku 1981 do wprowadzenia stanu wojennego XII 1981. Założone z inicjatywy studenta Politechniki Szczecińskiej Piotra Zalewskiego. Nazwa wydawnictwa była związana z inicjatywą studencką na rzecz utworzenia w Szczecinie uniwersytetu. W wydawaniu książek i broszur uczestniczyli m.in.: Andrzej Kotula, Ignacy Poczopko, Jerzy Kowalski, Marzena Kowalska, Piotr Lisak, Paweł Bartnik, Teresa Hulbój. Druki powielano techniką sitodruku. Po wprowadzeniu stanu wojennego część osób związanych z wydawnictwem została internowana. Nakładem wydawnictwa ukazały się m.in.: Czesława Miłosza Wiersze oraz Traktat Moralny; Güntera Grassa Aż do wymiotów; Leszka Nowaka Marksizm jako fałszywa świadomość socjalizmu, Fundamentalny błąd Marksa, czyli o konieczności socjalizmu, Mity Socjalizmu, Mity Odnowy oraz Przeciw Ekonomistom; Stanisława Barańczaka Ja wiem, że to niesłuszne; Leszka Szarugi Pudło; Leszka Kołakowskiego Wybór; Jana Walca My wolna wałkowa; Włodzimierza Sukiennickiego Pół wieku Sowieckiej rewolucji; Andrzeja Alberta Wschodnie granice Polski; Stefana Kisielewskiego Wspomnienia polityczne.

Hubert Szreder