TL-1982/04

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium kwiecień 1982

1

 • Dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa zostaje Zdzisław Najder, historyk literatury, jeden z założycieli Polskiego Porozumienia Niepodległościowego (PPN).
 • W Paryżu ukazuje się 1. numer miesięcznika „Kontakt”, redagowanego przez członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”. Redaktorem naczelnym pisma zostaje Mirosław Chojecki.
 • Wznawia emisję II Program TV.

2

 • W Białej Podlaskiej pijany żołnierz, st. sierż. Andrzej Kuśpita strzałem z pistoletu zabija 19-letniego Wojciecha Cieleckiego.

3

 • W Areszcie Śledczym w Przemyślu umiera brutalnie pobity 47-letni Mieczysław Rokitowski, zatrzymany 23 III 1982 pod zarzutem kolportażu wydawnictw podziemnych.
 • W Bielsku Białej i Skoczowie oblano farbą pomniki żołnierzy sowieckich.

7

 • Prof. Henryk Samsonowicz zostaje usunięty ze stanowiska rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

11

 • Urząd Wojewódzki w Poznaniu rekwiruje pieniądze znajdujące się na koncie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Czerwca 1956 i przekazuje je Caritasowi.

12

 • W Warszawie, z dachu domu przy rogu ul. Grójeckiej i Niemcewicza, zostaje nadana przez Marka Rasińskiego i Janusza Klekowskiego pierwsza audycja podziemnego Radia Solidarność. Audycja przygotowana przez Zofię i Zbigniewa Romaszewskich, emitowana na falach UKF 70,1 MHz rozpoczęła się o godz. 21.00, trwała 8 minut i była bardzo dobrze słyszalna. Zgodnie z apelem autorów, słuchający audycji gasili w swoich mieszkaniach światło 2 lub 3 razy. 30 IV i 9 V nadano następne audycje. Później audycje Radia Solidarność nadawano też w innych miastach.

13

 • W wielu zakładach pracy w całej Polsce odbywają się krótkie strajki manifestujące sprzeciw wobec stanu wojennego w ramach ogłoszonego przez Ogólnopolski Komitet Oporu „dnia ogólnopolskiego protestu”.
 • W Poznaniu nadaje pierwszą audycję podziemne Radio Solidarność. Realizatorami są m.in. Andrzej Piątek, Piotr Kołodziejczyk oraz członkowie zespołu „Obserwatora Wielkopolskiego”.
 • W Zakrzówku uszkodzono tablicę upamiętniającą funkcjonariuszy MO i UB poległych w walce ze zbrojnym podziemiem niepodległościowym.

14

 • W warszawskich kinach Atlantic i Skarpa, podczas seansu filmowego, na widowni zostaje rozlany cuchnący płyn, co powoduje przerwanie projekcji i odwołanie dwóch następnych seansów.

15

 • Ukazuje się 1. numer niezależnego pisma literackiego „Wezwanie”. Redakcję tworzą: Tomasz Jastrun, Irena Lewandowska, Piotr Matywiecki. Numer zamieszcza poradnik dla artystów sceny i filmu: […] Kolaborantem jest ten, który użyje swego nazwiska, twarzy, głosu lub talentu dla celów propagandy i usprawiedliwienia przemocy. W środowiskach aktorskich za kolaborantów uważać się będzie każdego, kto występuje bądź realizuje programy w radio bądź w TV […] oraz uczestniczy w imprezach publicznych służących propagandzie reżimowej. […]

17

 • Prymas Polski kardynał Józef Glemp powołuje Prymasowski Komitet Pomocy Bliźniemu. Zadaniem PKPB jest […] niesienie ewangelicznej pomocy wszystkim braciom w narodzie polskim, a w szczególności: chorym, kalekom, sędziwym i samotnym, cierpiącym i prześladowanym, pozbawionym pracy. […] Autorami inicjatywy jest środowiska rzemieślników z „Solidarności”, pragnących nieść pomoc wszystkim znajdującym się w potrzebie, szczególnie osobom, które w wyniku internowania czy aresztowań straciły pracę. Sprawą utworzenia PKPB zajął się ks. prałat Tadeusz Uszyński, rektor akademickiego kościoła św. Anny w Warszawie.

18

 • Internowani w Uhercach podejmują akcję protestacyjną. Domagają się wypuszczenia z obozu dwóch ciężko chorych kolegów. Przed barakami wokół rozpalonego ogniska odbywa się zbiorowy protest: walenie w metalowe miski, skandowanie „uwolnić chorych”. Po otoczeniu obozu przez ZOMO i WOP protest zostaje przerwany.

20

 • W Szczecinie zawiązuje się Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie. W jego skład wchodzą: Longin Komołowski, Włodzimierz Lisewski, Jan Otto, Jerzy Słonecki, Janusz Szaban i Jan Tarnowski. Grupa ta wydaje pisma: „Feniks” i „Informacje Bieżące”.

22

 • Powstaje Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” w składzie: Zbigniew Bujak (Region Mazowsze), Władysław Frasyniuk (Region Dolny Śląsk), Władysław Hardek (Region Małopolska), Bogdan Lis (Region Gdańsk) oraz członek Komisji Krajowej Eugeniusz Szumiejko.

23

 • W Kielcach oblano farbą pomnik żołnierzy sowieckich.

24

 • W Warszawie powstaje Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności” (MRKS), największa struktura podziemna „Solidarności” w Regionie Mazowsze, oparta na systemie piątkowym. W skład pierwszej piątki wchodzili: Roman Bielański z Zakładów Mechanicznych Ursus, Bogusław Gołębiowski z Państwowych Zakładów Optycznych, Edward Mizikowski z Huty Warszawa (w listopadzie 1982 jego funkcję przejął Wacław Skudniewski, Edward Piotrowski z Zakładów Mechanicznych im. Nowotki, oraz Jerzy Bogumił z Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych. Organizatorem i szefem służb wykonawczych (tzw. grup specjalnych) był Adam Borowski. Redaktorem naczelnym organu MRKS, pisma „CDN – Głos Wolnego Robotnika” był Andrzej Machalski; poligrafią kierował Jacek Chmaj, za kolportaż i transport był odpowiedzialny Grzegorz Gampel, pieczę nad finansami sprawował Mieczysław Nowak, zaopatrzeniem zajmowała się Lidia Stobbe, a na czele tzw. biura stała Elżbieta Stobbe.
 • W Zamościu oblano farba pomnik funkcjonariuszy MO i SB poległych w walkach z niepodległościowym podziemiem.

28

 • W Pile ukazuje się pismo „Lech. Gazeta Wojenna RKS NSZZ «Solidarność» w Pile”.
 • Społeczna Oficyna Syzyf w Poznaniu rozpoczyna wydawanie pisma „Niepodległość”.
 • Grupa bibliotekarzy z kilku miast (Jerzy Maj – Warszawa, Renata Dabertowa – Poznań, Jacek Szauk – Szczecin, Krystyna Bielawska – Kraków, Iwona Książek – Łódź) zaczyna redagowanie pisma „Okno”, drukowanego w poszczególnych miastach i tam kolportowanego.

30

 • Przed świętem pracy zostaje zwolnionych ok. 1000 internowanych oraz zniesiona godzina milicyjna.