TL-1982/06

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium czerwiec 1982

1

 • Kornel Morawiecki składa rezygnację z członkostwa we wrocławskim RKS i funkcji szefa pionu propagandy. Rozpoczyna przygotowania do wydawania nowego pisma.

5

 • Z Wisły wyłowiono zwłoki 17-letniego Emila Barchańskiego, ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reya w Warszawie, który zaginął 3 VI. 3 III 1982 został zatrzymany przez SB podczas druku wydawnictw podziemnych. Uczestniczył w akcji podpalenia pomnika Feliksa Dzierżyńskiego, w trakcie śledztwa był bity i zmuszany do składania fałszywych zeznań, które odwołał przed sądem.

7

 • Grupa MRKS w składzie: Jerzy Bogumił, Adam Borowski, Mirosław Radzikowski (kierowca) i Kazimierz Hintz (ubezpieczenie), uwalnia ze szpitala przy ul. Banacha Jana Narożniaka, działacza Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, postrzelonego 20 V przez funkcjonariuszy MO.

8

 • 22-letni Ireneusz Klimczak i 19-letni Jarosław Nowara podjęli nieudaną próbę uprowadzenia do Berlina Zachodniego samolotu PLL-LOT lecącego z Katowic do Warszawy.

9

 • Internowani w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku członkowie Komisji Krajowej oraz Zarządów Regionalnych Bydgoszczy, Gdańska, Słupska i Torunia wystosowują na sesję Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie obszerny dokument pt. „Władze polskie dążą do likwidacji niezależnego ruchu związkowego”. Dokument podpisuje 25 osób.
 • We Wrocławiu ukazuje się - z datą 13 VI - 1. numer nowego pisma – „Solidarność Walcząca”, przygotowanego przez grupę skupioną wokół Kornela Morawieckiego.

13

 • W Gdańsku, Nowej Hucie i we Wrocławiu dochodzi do gwałtownych demonstracji ulicznych i starć z ZOMO w związku z 6. miesiącem obowiązywania stanu wojennego.
 • Gdańsk – manifestacja uliczna licząca 1,5 tys. osób usiłuje dotrzeć pod pomnik Ofiar Grudnia ‘70. Do poważnych starć nie dochodzi.
 • Nowa Huta – demonstracje i walki obejmują dużą część dzielnicy, koncentrując się w rejonie ulic Majakowskiego, Struga, Lenina i Rewolucji Październikowej. Milicja używa armatek wodnych, gazu łzawiącego, petard i ślepych naboi. Spokój zostaje zaprowadzony dopiero o 2.00 w nocy. Rannych zostaje 16 milicjantów, 5 demonstrantów wymaga opieki medycznej. Uszkodzonych zostaje 16 pojazdów milicyjnych; zatrzymanych - 116 osób.
 • Wrocław – na wezwanie redakcji „Solidarności Walczącej” w okolicach ul. Grabiszyńskiej (przez mieszkańców miasta nazywanej odtąd „Zomostrasse”) i pl. Pereca („Gazplatz”) dochodzi do manifestacji, ZOMO używa środków chemicznych i armatek wodnych, demonstranci budują barykady, rzucają doniczkami, kamieniami i butelkami, a także śrubami i kulkami łożyskowymi wystrzeliwanymi z proc. Rannych zostaje 48 milicjantów i żołnierzy oraz nieznana liczba manifestantów. Zatrzymano 135 osób. Wojewoda wrocławski czasowo przywraca godzinę milicyjną.
 • W Busku-Zdroju na pomniku żołnierzy sowieckich namalowano antysowieckie napisy.

16

 • We Wrocławiu - demonstracja zainicjowana przez redakcję „Solidarności Walczącej”. Spokojny pochód idący chodnikiem zostaje zaatakowany przez ZOMO. Zatrzymano 79 osób.
 • W Poznaniu tajne struktury największych zakładów pracy (HPC, Teletry, Centry, Pometu) oraz środowisko „Obserwatora Wielkopolskiego” powołują Tymczasową Komisję Koordynacyjną „Solidarność” Region Wielkopolska w składzie: Ryszard Biniak, Wiesław Chossa, Jerzy Majchrzak, Henryk Tomczyk, Ireneusz Adamski i Marek Przybyła.

22

 • Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazuje: Jana Chmielowskiego, Arkadiusza Makona, Dariusza Kaszubowskiego i Annę Stawickią na kary od 3 do 4,5 roku więzienia. Wszystkim zarzucono przynależność do organizacji mającej charakter bandy posługującej się nazwą Ruch Młodej Polski oraz druk i kolportaż ulotek.

26

 • TKK wydaje apel do społeczeństwa, w którym stwierdza m.in.: Dotychczasowe strajki i demonstracje uliczne spełniły rolę [...] Niech zawieszenie strajków i masowych demonstracji ulicznych do 22 lipca 1982 r. będzie dowodem naszej siły, jedności, zdyscyplinowania, sprawności organizacyjnej i odporności na prowokacje. Zawieszenie strajków i masowych demonstracji jest kolejnym wyrazem naszej gotowości do porozumienia. Oczekujemy od władz konkretnych kroków świadczących o woli wznowienia dialogu. Wezwanie do zaniechania protestów ma być wyrazem społecznej gotowości do porozumienia z władzami.

27

 • We Wrocławiu - pierwsza audycja Radia Solidarność Walcząca (będącego kontynuacją działalności zespołu radiowego RKS). Szefem pierwszej redakcji Radia SW, reżyserem i realizatorem nagrań jest Romuald Lazarowicz (do IX), następnie Krzysztof Tenerowicz, Tadeusz Świerczewski, Wojciech Bartoszek, a od 1984 Jan Krusiński.
 • We Wrocławiu wychodzi 1. numer pisma (wkrótce sygnowanego jako pismo SW) „Replika”. W sumie wydane zostaną 53 numery.
 • W Warszawie powstaje Komitet Porozumienia Międzyzakładowego „Solidarność”, skupiający 62 zakłady pracy ze stolicy i okolic.

28

 • We Wrocławiu, po apelu Solidarności Walczącej, odbywa się demonstracja w rocznicę Powstania Poznańskiego i Czerwca ’76. Zatrzymano 257 osób.
 • W Głogowie zapalono granat łzawiący w pomieszczeniach zajmowanych przez Komitet Miejski PZPR.

30

 • Powstaje Regionalna Komisja Wykonawcza „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W jej skład wchodzą: Jerzy Buzek (przewodniczący), Włodzimierz Kapczyński, Jerzy Sołowiej, Piotr Kowrygo, w późniejszych miesiącach Romuald Bożko i Eberhard Pampuch.