TL-1983/02

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium luty 1983

2

  • Marek Edelman, członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Łódzka, delegat na I KZD, jedyny ocalały dowódca powstania w getcie warszawskim w roku 1943, odmawia udziału w Komitecie Honorowym Obchodów 40-lecia Powstania.

[...] Obchodzenie naszej rocznicy tutaj, gdzie nad całym życiem społecznym ciąży dziś poniżenie i zniewolenie, gdzie doszczętnie zafałszowano słowa i gesty, jest sprzeniewierzeniem się naszej walce, jest udziałem w czymś całkowicie jej przeciwnym, jest aktem cynizmu i pogardy. Nie będę w tym uczestniczył – i nie zaakceptuję uczestnictwa innych, skądkolwiek by przybywali i czymkolwiek by się chcieli legitymować [...].

9

  • Pisarka Maria Kuncewiczowa odmawia przyjęcia Krzyża Orderu Odrodzenia Polski. W liście do ministra kultury Kazimierza Żygulskiego pisze: […] Jako zwolenniczka swobód obywatelskich nie mogę przyjąć odznaczenia od państwa, które tych swobód nie szanuje. […]

10

  • W Komisji Praw Człowieka i Obywatela przy ONZ po ogłoszeniu raportu Komisji Gobiego przedstawiciele Włoch, RFN, Irlandii i Holandii zgłaszają rezolucję domagającą się dalszego dochodzenia w sprawie łamania praw człowieka w PRL.

12

  • Ogłoszony zostaje komunikat GUS. Dochód narodowy w roku 1982 zmalał o 8% w stosunku do i tak bardzo słabego roku 1981. Produkcja przemysłowa w roku stanu wojennego była mniejsza o 2%, produkcja rolna o 4,5%, a uspołecznione budownictwo mieszkaniowe o 8%. Koszty utrzymania wzrosły o 102,3%, a spożycie zmalało o 15%. Wprawdzie dochody pieniężne ludności zwiększyły się o 63%, lecz siła nabywcza złotówki malała dosłownie z dnia na dzień. W efekcie mimo podwyżek płace realne w przemyśle obniżyły się o 25,5%.

13

  • We Wrocławiu, po mszy św. w Katedrze, zbiera się ok. 1500 osób. Wokół flagi z napisem „Solidarność” palone są świece, wznoszone okrzyki „Młodzież z partią się rozprawi”, „Solidarność”, „Chcemy chleba, chcemy mięsa, niech nam żyje Lech Wałęsa”, „Frasyniuk”, „Bednarz”. Formuje się pochód, który udaje się na pl. Dzierżyńskiego (ob. Dominikański). ZOMO nie interweniuje.

16

  • W nocy próbowano podpalić siedzibę Komitetu Miejskiego PZPR w Bielsku Podlaskim.

17

  • W Krakowie – w rocznicę rejestracji NZS – po mszy w kościele oo. Dominikanów rusza pochód – ok. 2 tys. osób, głównie studentów – pod Collegium Maius. Tam umieszczona zostaje tablica z napisem „Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą. NZS 17 II 1981-17 II 1983. Społeczność oporu NZS”. Pochód przechodzi Plantami pod pomnik Grunwaldzki, gdzie następuje złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

23-24

  • Obraduje 190 Konferencja Episkopatu Polski:

[…] Biskupi omówili aktualny stan przygotowań do drugiej pielgrzymki Ojca Świętego do wspólnej Ojczyzny. Z pielgrzymką tą, oczekiwaną od wielu miesięcy, społeczeństwo polskie wiąże ogromne nadzieje. Społeczeństwo liczy także, że do tego czasu przynajmniej niektóre pilne problemy społeczne zostaną rozwiązane. Oczekiwane jest ogłoszenie amnestii wobec skazanych za czyny związane z wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Oczekiwana jest pełna sprawiedliwość społeczna dla wszystkich obywateli kraju. […]