TL-1983/10

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium październik 1983

5

  • Lech Wałęsa otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla za rok 1983. Z uzasadnienia:

[...] Podejmując taką decyzję, Komitet wziął pod uwagę wkład pana Wałęsy i jego wielkie osobiste poświęcenie w obronie praw pracowników do tworzenia własnych organizacji związkowych. Ten układ ma fundamentalne znaczenie w szeroko zakrojonych działaniach, które mają zapewnić podstawowe – zdaniem Narodów Zjednoczonych – prawo człowieka: powszechną swobodę zrzeszania się. Działalność pana Wałęsy zawsze charakteryzowała determinacja w dążeniu do rozwiązania problemów swojego kraju drogą negocjacji i współpracy, bez uciekania się do gwałtu. Próbował on doprowadzić do dialogu między organizacją, którą reprezentuje, związkiem „S”, a władzami. Komitet uważa pana Wałęsę za wybitnego reprezentanta całkowitego dążenia do pokoju i wolności, które jest niepodważalnym dziedzictwem ludzi na całym świecie, niezależnie od warunków, w jakich żyją.
Komitet przyznając Nagrodę Pokojową wielokrotnie podkreślał, że walka o prawa człowieka jest także walką o pokój.
[...] W czasie gdy odprężenie i pokojowe rozwiązywanie konfliktów są coraz bardziej potrzebne, wkład pana Lecha Wałęsy jest źródłem inspiracji i przykładem. […]

6

  • Lech Wałęsa podczas konferencji prasowej w kościele św. Brygidy w Gdańsku:

[…] Faktycznym laureatem tej nagrody jest cały polski naród. I to naród cierpiący, narażony na upokorzenia. To, co się dzieje w mojej ojczyźnie, napawa mnie uczuciem wstydu. Jest rzeczą hańbiącą, że ludzi wtrąca się do więzień i usuwa z pracy za przynależność do Związku, za dochowanie wierności ideałom, które reprezentował. Rzeczą hańbiącą było zdelegalizowanie „S”. [...] Zawsze będę robił to, co robiłem dotychczas. Czasem będę w domu, a czasem w więzieniu. Ale ani nagrody, ani więzienie nie są w stanie sprowadzić mnie z obranej drogi. […]

  • Więzieni przywódcy „Solidarności” (Piotr Bednarz, Władysław Frasyniuk, Jerzy Kropiwnicki, Andrzej Słowik) piszą w grypsie z Barczewa, gratulując nagrody przyznanej przewodniczącemu Związku: […] Ta nagroda jest potwierdzeniem, że aspiracje naszego społeczeństwa, jego uporczywa walka o prawa związkowe, o prawo do tego, by być gospodarzem we własnym kraju jest na świecie rozumiana i spotyka się z najwyższa sympatią i uznaniem. [...]

11

  • Ambasadorowi Norwegii w Warszawie zostaje wręczona nota protestacyjna rządu PRL, piętnująca przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie jako ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski, mogącą się odbić poważnie na stosunkach polsko-norweskich.

13

  • W związku z przyznaniem Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla:

Jan Paweł II: W ten sposób wynagrodzone zostały dążenia i starania podjęte w celu rozwiązania trudnych problemów świata robotniczego i społeczeństwa polskiego pokojową drogą szczerego dialogu i współpracy.
Ronald Reagan: Żywię głęboką nadzieję, że rząd Polski skorzysta z okazji, aby zrezygnować z polityki konfrontacji i przyjąć politykę pojednania z całym narodem polskim.

  • W Związku Sowieckim, NRD i Rumunii nie podano, kto został tegorocznym laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.

20

  • Z bieżących wytycznych propagandy partyjnej: Łączyć sformułowania – „Solidarność - kryzys -strajk”, by stały się skojarzeniem. Bagatelizować, ośmieszać działalność prowadzoną przez podziemie i jej skutki. Zdecydowanie lekceważyć demonstracje [...]. Pomijać wszystkie momenty pozytywnych działań „S” [...] Pomijać błędy popełniane przez partię.

26

  • W Paryżu podczas konferencji „Nauka i pokój” Czesław Miłosz odczytuje posłanie Lecha Wałęsy, w którym proponuje on, aby zebrani na Sorbonie laureaci Nagrody Nobla zaapelowali do władz PRL o uwolnienie wszystkich więźniów sumienia i rozpoczęcie prawdziwego dialogu ze społeczeństwem polskim na rzecz prawdy i pokoju.

28

  • Powstaje tajna Regionalna Komisja „Solidarności” Małopolska. W skład ścisłego kierownictwa wchodzą: Tadeusz Syryjczyk – przewodniczący, Jerzy Zdrada – sprawy programowe, oraz Stefan Jurczak.