TL-1984/04

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium kwiecień 1984

  • W V wydaniu Encyklopedii Powszechnej (PWN) hasło „Lech Wałęsa” zostaje zastąpione hasłem „Jezioro Wałpusz”. Według Encyklopedii – KOR to: nielegalna organizacja polityczna, która prowadziła działalność antysocjalistyczną i kontrrewolucyjną we współpracy z ośrodkami dywersji politycznej w krajach kapitalistycznych, kierowała „S” na drogę walki z władzą ludową w celu obalenia ustroju socjalistycznego w PRL.

5

  • Po raz drugi Komitet Kultury Niezależnej przyznaje Nagrody Kulturalne „Solidarności”. Laureatami za rok 1983 zostają: zespół niezależnego pisma literackiego „Arka”, Janusz Bogucki, Andrzej Brzozowski, Przemysław Gintrowski, Zbigniew Herbert, Łukasz Korolkiewicz, Bohdan Kraśniewski, zespół niezależnego Wydawnictwa Krąg, Jan Józef Lipski, Witold Lutosławski, Adam Michnik, Marek Sepetto, Wiktor Woroszylski i Stefania Woytowicz.

6

  • Anna Walentynowicz i Ewa Tomaszewska zostają zwolnione z aresztu w Katowicach ze względu na zły stan zdrowia.

9

  • Stanowisko TKK – uzasadnienie bojkotu wyborów do rad narodowych:

[…] Władze chcą ogłosić i ogłoszą, że wygrały wybory. Jednocześnie chcą sprawdzić, jak jest naprawdę. Gospodarka popada w ruinę, grożą nam nowe podwyżki [...]. Ważna jest więc odpowiedź na pytanie, czy polityka przemocy, polityka jawnej propagandy wobec społeczeństwa daje oczekiwane przez władze wyniki [...]. Głosując, utwierdzamy władze w przekonaniu, że mogą one bezkrytycznie i bezpiecznie rządzić nami przy pomocy terroru i zastraszania [...]. Bojkotując wybory pokażemy, że najpilniejszą potrzebą kraju jest władza posiadająca zaufanie społeczeństwa, pochodząca z wolnego wyboru. […]

13

  • W Lesznie zostaje aresztowany przez SB lider wielkopolskiej Solidarności Walczącej Maciej Frankiewicz. Po 2 tygodniach ucieka z aresztu, do amnestii w VII 1984 pozostaje w ukryciu.

16

  • Z listu otwartego więźniów Zakładu Karnego w Barczewie do gen. Wojciecha Jaruzelskiego:

[…] W dniu 5 grudnia 1983 r. pobito grupę więźniów, a innych polewano wodą na mrozie. Od tego momentu stosuje się wobec więźniów politycznych różnego rodzaju represje i szykany, a ostatnio także i tortury [...] Wielokrotnie osadzani jesteśmy w bunkrze głodowym [...] Większość czasu przetrzymywani jesteśmy w kajdankach.[…]

26

  • Rozporządzeniem Prezydenta m. Krakowa wprowadza się na obszarze województwa miejskiego krakowskiego do dnia 30 VI 1984 postępowanie przyśpieszone w sprawach takich wykroczeń jak: nieopuszczanie zbiegowiska publicznego pomimo wezwania, zakłócanie spokoju, rozpowszechnianie, używanie lub noszenie godła, chorągwi albo innej odznaki lub munduru, co do której wydany został zakaz, wieszanie plakatów, napisów, rysunków w miejscach użytkowanych przez instytucje albo w miejscach publicznych niewyznaczonych do tego, umyślne wprowadzenie w błąd organu państwowego co do tożsamości własnej lub innej osoby, rzucanie kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd będący w ruchu.