TL-1985/01

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium styczeń 1985

7

  • Umiera sztygar z Kopalni Węgla Kamiennego Gliwice 32-letni Roman Franz, przedtem zatrzymany i pobity przez milicję na komisariacie kolejowym. Nieprzytomnego R. Franza znaleziono na ławce koło dworca. Zmarł po przewiezieniu do szpitala, sekcja wykazała stłuczenie mózgu.

8

  • Rozpoczyna się proces zabójców ks. Jerzego Popiełuszki. Oskarżycielami są prok. Zygmunt Kołacki i Leszek Pietrusiński, oskarżycielami posiłkowymi rodziny ks. Jerzego: Edward Wende, Krzysztof Piesiewicz, Andrzej Grabiński i Jan Olszewski. 7 II 1985 Sąd Wojewódzki w Toruniu skazał kpt. Grzegorza Piotrowskiego i płk Adama Pietruszkę na 25 lat więzienia i 10 lat pozbawienie praw obywatelskich, por. Leszka Pękalę na 15 lat, por. Waldemara Chmielewskiego na 14 lat więzienia.

12

  • Do RKW Mazowsze zostaje dokooptowany działacz b. KSS „KOR”, członek Zarządu Regionu Jan Lityński.

15

  • Władze PRL rozpoczynają konsultacje z OPZZ w sprawie podwyżek cen i zniesienia kartek.
  • Ukazuje się 1. numer magazynu polityczno-kulturalnego „Wolne Pismo Most”. Jego inicjatorami są Maciej Łukasiewicz (członek podziemnych władz SDP) oraz Anna Baniewicz. Wkrótce do zespołu dołączył Dariusz Fikus i Małgorzata Taczanowska, zwolniona w stanie wojennym z TVP. Uruchomienie pisma było możliwe dzięki pomocy Tadeusza Markiewicza. Od połowy 1985 r. zaczęło działalność również Wydawnictwo Most.

21

  • TKK NSZZ „Solidarność” ogłasza 28 lutego dniem protestu wobec zamierzeń władz przygotowujących wielką podwyżkę cen. Zostaje też przyjęta odezwa „Do członków Solidarności” w sprawie obrony księży Kościoła katolickiego, zagrożonych atakami SB.

22

  • Grupa byłych działaczy KPN: Zygmunt Goławski, Tadeusz Jandziszak, Maciej Pstrąg-Bieleński, Tadeusz Stański i Romuald Szeremietiew – tworzy Polską Partię Niepodległościową.
  • Gen. Wojciech Jaruzelski przybywa do Stoczni Gdańskiej im. Lenina, gdzie zabiega o poparcie robotników dla programu zniesienia reglamentacji kartek oraz uzasadnia planowaną podwyżkę cen.

23

  • We Wrocławiu umiera 37-letni Lesław Martin, członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Regionu Dolny Śląsk „Solidarności”, kolporter i drukarz wydawnictw podziemnych, 2-krotnie internowany, inwigilowany przez SB. 11 I „nieznani sprawcy” zrzucili go z kładki dla pieszych nad torami kolejowymi. W szpitalu nie odzyskał przytomności.

30

  • Rada Państwa przyjmuje uchwałę o pozbawieniu tytułu profesora Leszka Nowaka, filozofa, współtwórcę uchwalonego na I KZD programu „Solidarności”, pracownika naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od końca 1984 r. objętego zakazem prowadzenia zajęć dydaktycznych.