TL-1985/02

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium luty 1985

 • Komitet Kultury Niezależnej przyznaje Nagrody Kulturalne „Solidarności” za rok 1984. Otrzymują je:

  1. Stefan Bratkowski (Warszawa) – za cykl audycji kasetowych „Gazeta dźwiękowa”.
  2. Adam Bujak (Kraków) – za reportaż fotograficzny z pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki.
  3. Erazm Ciołek (Warszawa) – za reportaże fotograficzne o tematyce społecznej.
  4. Ewa Dałkowska i Zbigniew Zapasiewicz (Warszawa) – za realizację spektaklu Pan Cogito szuka rady wg Zbigniewa Herberta w Teatrze Powszechnym w Warszawie.
  5. Tadeusz Kaczyński (Warszawa) – za przygotowanie cyklu programów muzyki i słowa w ramach „Filharmonii im. Romualda Traugutta”.
  6. Jerzy Kalina (Warszawa) – za oprawę plastyczną uroczystości pogrzebowych ks. Jerzego Popiełuszki.
  7. Krzysztof Krauze (Warszawa) – za film dokumentalny Jest.
  8. „Nagłos” (Kraków), gazeta mówiona.
  9. Jerzy Radziwiłłowicz (Kraków) – za rolę Raskolnikowa w Zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego (w reż. Andrzeja Wajdy) w Teatrze Starym w Krakowie.
10. Jarosław Marek Rymkiewicz (Warszawa) – za powieść Rozmowy polskie latem 1983 roku.
11. Wiesław Saniewski (Warszawa) – za film fabularny Nadzór.
12. Wanda Szaad (Warszawa) – za audycję kasetową Dezerterzy.
13. Małgorzata Szejnert i Tomasz Zalewski (Warszawa) – za książkę reportażową Szczecin: Grudzień – Sierpień - Grudzień.
14. Andrzej Titkow (Warszawa) – za film dokumentalny Przechodzień.
15. Wiesław Wodyk (Gdańsk) – za utwory wokalno-elektroniczne komponowane do tekstów współczesnych poetów.
16. Zespół 4R – Jacek Fedorowicz i współpracownicy (Warszawa) – za historię obrazkową Solidarność. 500 pierwszych dni.

 • Nagrody są honorowe.
 • Działacze Konfederacji Polski Niepodległej przekazują ambasadorom USA i Wielkiej Brytanii Memorandum do rządów państw-sygnatariuszy konferencji jałtańskiej, domagające się wywiązania się ze zobowiązania przeprowadzenia w Polsce wolnych wyborów parlamentarnych.

4

 • W Londynie, ramach akcji „Renounce Yalta” (Obalić Jałtę), prowadzonej przez Solidarity With Solidarity z Tadeuszem Jarskim na czele, odbywa się wiec z udziałem m.in. Winstona Churchilla, wnuka b. premiera Wielkiej Brytanii.
 • W Stanach Zjednoczonych podobną akcję, przeciw ustaleniom Konferencji Jałtańskiej, prowadzi Ruch Społeczno-Polityczny Pomost. W jej wyniku w V 1985 Izba Reprezentantów Kongresu USA uchwala rezolucję potępiającą zniewolenie narodów Europy Wschodniej na mocy układów jałtańskich.

5

 • Do Warszawy powraca szef paryskiego Biura „Solidarności” Seweryn Blumsztajn. Na lotnisku Okęcie z unieważnionym paszportem zostaje odesłany z powrotem do Francji. Po raz pierwszy w historii Polski władze pozbawia się obywatela polskiego prawa powrotu do ojczyzny, nie próbując nawet powoływać się na jakąkolwiek regulację prawną. Protest przeciwko temu atakowi przemocy ze strony władz wystosowują: Władysław Bartoszewski, Jacek Bocheński, Kazimierz Dziewanowski, Marek Edelman, Jerzy Ficowski, Bronisław Geremek, Anka Kowalska, Jan Kielanowski, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, Andrzej Wajda, Wiktor Woroszylski.

7

 • Sąd Wojewódzki w Toruniu pod przewodnictwem SSW Artura Kujawy za uprowadzenie, torturowanie i zabójstwo Jerzego Popiełuszki skazuje: kpt. Grzegorza Piotrowskiego – naczelnika wydziału Departamentu IV MSW – na 25 lat więzienia, por. Leszka Pękalę na 15 lat, por. Waldemara Chmielewskiego na 14 lat; ich przełożonego płk. Adama Pietruszkę – zastępcę dyrektora Departamentu IV MSW, za sprawstwo kierownicze zbrodni na 25 lat. W 1986 kary złagodzono: A. Pietruszce – do 15 lat, L. Pękali – do 10 lat, W. Chmielewskiemu – do 8 lat. W XII 1987 sprawców objęła kolejna amnestia: A. Pietruszce karę złagodzono do 10 lat (wyszedł w 1995); L. Pękali – do 6 lat, W. Chmielewskiemu – do 4,5 roku, G. Piotrowskiemu – z 25 na 15 lat (wyszedł w 2001).

11

 • Sąd Rejonowy w Łodzi skazuje Józefa Śreniowskiego, członka b. KSS „KOR”, na 2 lata i 4 miesiące więzienia za przewożenie w celu rozpowszechniania materiałów lżących i wyszydzających władze państwowe oraz za posługiwanie się cudzym dowodem osobistym. J. Śreniowski ukrywał się od chwili ucieczki z obozu internowania w VIII 1982 – do aresztowania 24 X 1984 na rogatkach Warszawy z plecakiem bibuły.

13

 • W Gdańsku aresztowani zostają Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis i Adam Michnik pod zarzutem udziału w konspiracyjnym posiedzeniu TKK (w którym uczestniczyli również Lech Wałęsa, Janusz Pałubicki, Stanisław Handzlik, Jacek Merkel i Mariusz Wilk).

15

 • Lech Wałęsa i Jacek Kuroń wydają oświadczenie, protestujące przeciwko zatrzymaniu i aresztowaniu w Gdańsku trzech przywódców „Solidarności”.

18

 • W kościele Narodzenia NMP w Bieżanowie Starym k. Krakowa 8 osób, m.in. Anna Walentynowicz, podejmuje głodówkę protestacyjną przeciwko uwłaczaniu pamięci ks. Jerzego Popiełuszki przez prasę i telewizję, szkalowaniu ks. Henryka Jankowskiego z Gdańska, ks. Stanisława Małkowskiego z Warszawy, ks. Kazimierza Janczara z Nowej Huty i ks. Adolfa Chojnackiego z Krakowa. Głodujemy przeciwko [...] aresztowaniu 13.02.85 r. Władysława Frasyniuka, Bogdana Lisa, Adama Michnika za spotkanie i wymianę poglądów.

19

 • Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych i Światowa Konfederacja Pracy wydają wspólne oświadczenie, w którym krytykują politykę władz PRL, zmierzającą do zduszenia „Solidarności” i więzienia ludzi upominających się o prawa pracownicze.

22

 • Solidarność Walcząca podpisuje porozumienie w o współpracy z Liberalno-Demokratyczną Partią Niepodległość.

22/23

 • W nocy w Stalowej Woli, pod jego własnym domem, „nieznani sprawcy” mordują 31-letniego Zbigniewa Tokarczyka, pracownika elektrowni, działacza „Solidarności” i KPN, internowanego i szykanowanego przez SB. Śledztwo umorzono.

25

 • Na 3 dni przed podwyżką cen rząd postanawia odwołać ją na czas nieokreślony.
 • Z upoważnienia TKK NSZZ „Solidarność” Lech Wałęsa i Zbigniew Bujak wydają oświadczenie w związku z wycofaniem się władz z dotychczas przedstawionych wariantów podwyżek cen, odwołujące 15-minutowy strajk protestacyjny zapowiedziany na 28 II.

28

 • Mimo odwołania apelu „Solidarności” załogi zakładów Regionu Mazowsze protestują przeciwko podwyżkom i złamaniu zasady 8-godzinnego dnia pracy. W ZM Ursus i Hucie Warszawa grupy „Solidarności” nadają audycję Zbigniewa Bujaka. W Zakładach im. Róży Luksemburg robotnice przerywają pracę o godz. 12.00. W strajku uczestniczą także: Stocznia Gdańska im. Lenina, Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni, Huta im. Lenina w Krakowie, Elbud z Krakowa oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim.
 • Spotkanie sekretarza Episkopatu abp. Bronisława Dąbrowskiego z ministrem spraw wewnętrznych gen. Czesławem Kiszczakiem w sprawie procesu toruńskiego. Generał uchyla się od odsłonięcia prawdy. Sugeruje, że atak adwokatów rodziny ks. Jerzego Popiełuszki burzy dobre stosunki między rządem a Kościołem. Odrzuca propozycję biskupa dialogu władzy z opozycją, oskarża Lecha Wałęsę o „antypolskość”, przedstawicielom Kościoła zarzuca brak zdecydowanej reakcji wobec sankcji prezydenta USA Ronalda Reagana, w efekcie których ubożeje społeczeństwo polskie, a PRL traci 15 mld dolarów rocznie.