TL-1985/03

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium marzec 1985

4

  • Umiera Ryszard Ślusarski, pobity w lutym w Chojnowie przez funkcjonariuszy MO: Banasia, Mazura, Łatwornickiego.

5

  • TKK wydaje oświadczenia: „W obronie poziomu życia”, „W sprawie polityki represyjnej władz PRL”, „W sprawie ataków na działalność zagraniczną «Solidarności»”.
  • Z oświadczenia nt. poziomu życia:

[…] Należy podkreślić, iż w ciągu ostatnich lat przeprowadzono bez dostatecznych rekompensat szereg drastycznych podwyżek cen. Spowodowały one powszechne zubożenie ludności, lecz nie przyczyniły się do poprawy sytuacji gospodarczej kraju. Dzisiaj już niemal wszyscy mają pewność, że kolejne wyrzeczenia nie przyniosą nam nic poza wzrostem niedostatku. Dlatego mamy prawo i obowiązek żądać całkowitego wyrównania obecnych podwyżek cen poprzez równoczesny z nim wzrost płac o ok. 2 tys. zł. Jest to podstawowy postulat Związku.

8

  • W Dniu Kobiet - strajk w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektronowych im. Róży Luksemburg, strajkuje cały wydział W-4.

9

  • 30-osobowa grupa antyterrorystyczna przerywa spotkanie członków KPN w Warszawie przy ul. Chmielnej. Zostają aresztowani: Leszek Moczulski, Krzysztof Król, Grzegorz Rossa, Andrzej Szomański, Dariusz Wójcik, Adam Słomka, Piotr Węgierski.

11

  • Umiera Konstantin Czernienko. Nowym sekretarzem generalnym KPZR zostaje Michaił Gorbaczow.

12

  • W areszcie gdańskim głodówkę rozpoczyna Bogdan Lis, protestując przeciwko przetrzymywaniu go bez oskarżenia. Jest przymusowo dokarmiany.

17-24

  • W kościele w Podkowie Leśnej k. Warszawy - głodówka w intencji uwolnienia Marka Adamkiewicza, skazanego za odmowę złożenia przysięgi wojskowej na 2,5 roku więzienia. W głodówce uczestniczą: Marek Bińkowski, Jacek Czaputowicz, Piotr Dąbrowski, Jarosław Dubiel, Janusz Grzelak, Lech Jaworski, Roland Kruk, Marek Krukowski, Maciej Kuroń, Barbara Malak (rzecznik głodujących), Piotr Niemczyk, Konstanty Radziwiłł, Aleksandra Sarata, Krystyna Surowiec, Waldemar Szafrański, Rafał Szczerba, Józef Taran, Tomasz Wacko, Mirosław Witkowski i Xawery Wolski. Symbolicznie, 3-dniowym postem o chlebie i wodzie wsparł głodujących proboszcz ks. Leon Kantorski.

21

  • Sąd Rejonowy w Katowicach po półtorarocznym procesie wydaje wyrok w sprawie pracowników Huty Katowice oskarżonych o kradzież maszyn drukarskich należących do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty i przekazanie ich podziemiu, a tym samym działanie na szkodę Pełnomocnika Zarządu Majątku Byłych Związków Zawodowych. Skazuje Michała Lutego, Andrzeja Kisielińskiego, Leszka Lorka, Jerzego Milanowicza, Andrzeja Niewiarę na 3 lata więzienia i 60 tys. zł grzywny, Andrzeja Stolarczyka na 2,5 roku i 40 tys. zł. W wyniku zmniejszenia wyroków na mocy amnestii o połowę i zaliczeniu aresztu tymczasowego wszyscy skazani zostali zwolnieni następnego dnia.

24

  • W warszawskim kościele Miłosierdzia Bożego przy ul. Żytniej odbywa się premiera Wieczernika Ernesta Brylla, w reżyserii Andrzeja Wajdy.