TL-1985/05

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium maj 1985

1

 • W kilku miastach odbywają się uliczne demonstracje:
 • Nowa Huta – po pochodzie zostają zatrzymani i skazani na 3 miesiące aresztu Stanisław Handzlik i Edward Nowak.
 • W Krakowie, udział w niezależnych obchodach zarzucono pierwszemu sekretarzowi ambasady USA i konsulowi USA, których następnie władze polskie uznały za persona non grata.
 • Warszawa – kilkunastotysięczny pochód na Żoliborzu po raz pierwszy nie zostaje rozproszony przez milicję. Na czele idą członkowie Zarządu Regionu: Seweryn Jaworski, Maciej Jankowski, Henryk Wujec. Po pochodzie zostają zatrzymani Seweryn Jaworski i Jacek Kuroń, następnie skazani na 3 miesiące aresztu.
 • Siłą rozpędzone są manifestacje w Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Płocku, Poznaniu,, Siedlcach i Wrocławiu.

3

 • Rocznicowe uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbywają się w wielu miastach Polski, m.in.: Krakowie, Lublinie, Mińsku Mazowieckim, Radomiu, Warszawie i Zamościu:
 • W Krakowie wiele osób nie dociera na tradycyjną tego dnia mszę św. na Wawelu z powodu zablokowania terenu przez milicję, która legitymuje udających się do Katedry. Pochód mimo trudności zostaje sformowany, ale następnie rozbity przez oddziały milicji.
 • W Radomiu odbywa się demonstracja ponad 2 tys. osób przy tablicy upamiętniającej Czerwiec ‘76. Milicja nie interweniuje.
 • W Warszawie po uroczystej mszy św. w katedrze św. Jana pochód ok. 6 tys. osób przechodzi Starym Miastem, a następnie zostaje rozproszony przez milicję.
 • Powstaje Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna „Solidarność” w Białymstoku z Leopoldem Staweckim na czele. W wydanej odezwie programowej MKK podkreśla, że działać będzie niezależnie od Tymczasowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność” (działającej od 20 III 1982). Utworzono 5-osobowy organ wykonawczy Komisji pod nazwą: Tymczasowe Kolegium Wykonawcze MKK „Solidarność” w Białymstoku.

7

 • TKK NSZZ „Solidarność” oraz przedstawiciele Regionu Wielkopolska wydają odezwę w sprawie Zamrożenia cen na podstawowe artykuły do czasu wprowadzenia powszechnego dodatku drożyźnianego oraz wytyczenia skutecznej strategii wyprowadzenia polskiej gospodarki z trwającego kryzysu. Ponadto wzywają do przeprowadzenia 1-godzinnego ogólnopolskiego strajku w pierwszy dzień roboczy obowiązywania nowych cen mięsa.

9

 • 97 uczniów i 169 studentów szkół wrocławskich wystosowuje list protestacyjny przeciw pobiciu ucznia szkoły zawodowej Bogdana Dariusza, skazanego na 1,5 roku więzienia za rzucenie słoika w kierunku milicyjnej nysy.

10

 • W czasie obrad Sejmu gen. Czesław Kiszczak oskarża Czesława Bieleckiego o współpracę z CIA i zdradę PRL.
 • MO aresztuje recydywistę Jana Szczepańskiego – poinformował on Lecha Wałęsę o otrzymanej od SB propozycji zamachu na jego życie.
 • Kilkudziesięciu laureatów Nagrody Nobla, m.in. Saul Bellow, Milton Friedman, Czesław Miłosz, wystosowuje petycję do gen. Wojciecha Jaruzelskiego, protestującą przeciwko mającemu się rozpocząć 23 V 1985 procesowi Władysława Frasyniuka, Bogdana Lisa i Adama Michnika.

22

 • Ernest Bryll zostaje zwolniony ze stanowiska kierownika literackiego Zespołu Filmowego Oko za brak koncepcji artystycznej zgodnej z oczekiwaniami przełożonych oraz za wystawienie Wieczernika.
 • Na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbywa się wiec protestacyjny przeciwko proponowanej przez rząd nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Przemawiają m.in. Wojciech Maziarski – przewodniczący Samorządu Studenckiego UW, prof. Andrzej Birula-Białynicki oraz Maciej Gellert – przewodniczący NSZZ „Solidarność” na UW w czasach legalnej działalności Związku.
 • Podobny protest ok. 2 tys. osób ma miejsce także we Wrocławiu.

25

 • Pod zarzutem zagarnięcia sprzętu TVP zostaje aresztowany Marian Terlecki.

30

 • Władze Polskiej Akademii Nauk zapowiadają wstrzymanie wyjazdów zagranicznych wobec osób, które wystąpiły w obronie Bronisława Geremka.