TL-1985/06

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium czerwiec 1985

4

 • Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbywa się wiec protestacyjny przeciwko proponowanej przez rząd nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, z udziałem ok. 500 profesorów i studentów.

14

 • Sąd Wojewódzki w Gdańsku pod przewodnictwem Prezesa Sądu Wojewódzkiego K. Bieniuka, skazuje: Władysława Frasyniuka na 3,5 roku więzienia, Bogdana Lisa na 2,5 roku i Adama Michnika na 3 lata za to, że [...] pełnili czynności kierownicze i brali udział w działalności nielegalnego związku pod nazwą „Tymczasowa Komisja Koordynacyjna”, podejmując działania w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez organizowanie wbrew przepisom prawa akcji protestacyjnej pod postacią 15-minutowego strajku w dniu 28 lutego 1985 r. […] Oskarżał wiceprokurator wojewódzki M. Muszyński. Obrońcy: Anna Bogucka-Skowrońska i Jerzy Karziewicz. Oskarżonym uniemożliwiono składanie wyjaśnień. Obserwatorzy i prasa zagraniczna nie byli dopuszczeni na salę rozpraw.
 • Po występach w Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie krakowski kabaret Pod Baranami otrzymuje zakaz występów poza swoim stałym miejscem, czyli Krakowskim Domem Kultury.
 • Abp Bronisław Dąbrowski i ks. Alojzy Orszulik rozmawiają z gen. Czesławem Kiszczakiem w sprawie spotkania gen. Wojciecha Jaruzelskiego z Ojcem Świętym Janem Pawłem II we IX 1985. Watykan potwierdza wolę dialogu. Gen. Cz. Kiszczak odrzuca kolejny raz propozycję rozmowy ze Zbigniewem Bujakiem na temat pluralizmu związkowego. Ujawnia swój wniosek o wstrzymanie rewizji w klasztorze pallotynów w Gdańsku.

17

 • W Warszawie zostaje aresztowany Tadeusz Jedynak, członek TKK NSZZ „Solidarność”, szef RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, w VIII 1980 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy, sygnatariusz Porozumienia Jastrzębskiego. Zostaje mu postawiony najcięższy zarzut zdrady ojczyzny.

21

 • TKK wydaje oświadczenie w sprawie zakończonego w Gdańsku 14 VI procesu działaczy „Solidarności”:

Proces gdański jest przejawem i zarazem nieuchronną konsekwencją polityki stałej walki ze społeczeństwem zapoczątkowanej przez władzę 13.12.81 r. Usankcjonowaniu postępującego bezprawia i przemocy służy nowelizacja ustaw: prawa karnego, prokuratury i sądów, o związkach zawodowych, o szkolnictwie wyższym itd. [...]

 • TKK wydaje również komunikat o aresztowaniu Tadeusza Jedynaka oraz oświadczenie o rozpoczęciu strajku w dniu, w którym władze wprowadzą kolejną podwyżkę cen.

28

 • W Poznaniu odbywają się uroczystości rocznicowe Czerwca ‘56 zorganizowane przez poznańską „Solidarność” pod pomnikiem Czerwca 1956. Milicja nie dopuszcza do uformowania się pochodu, rozpraszając tłum.

29

 • W Radomiu w 10. rocznicę wydarzeń Czerwca 1976 odbywa się uroczysta msza św. w Katedrze. Specjalny telegram nadesłał Ojciec Święty Jan Paweł II […] Pragnę dać wyraz mojej duchowej więzi z Ludem Bożym Radomia, który wspominając troski, cierpienia i nadzieje ludzi pracy upominających się w 1976 roku o swoje prawa - odczytuje na nowo, wobec swojego Patrona, Świętego Kazimierza, całą treść Ewangelii Pracy.[…] Po mszy św. ok. 1000 osób udaje się w pochodzie pod tablicę pamięci Czerwca ‘76, gdzie zostają odśpiewane pieśni i złożone kwiaty.

30

 • W Płonce Kościelnej odbywa się koronacja obrazu Matki Bożej Płonkowskiej patronki młodzieży. W uroczystości uczestniczy ponad 100 tys. wiernych, widnieją transparenty „Solidarności”. Homilię wygłasza Prymas Polski kard. Józef Glemp.
 • W całej Polsce trwa weryfikacja nauczycieli. Z pisma wicewojewody zamojskiego zwalniającego z pracy jednego z nauczycieli w Biłgoraju: W trakcie rozmów indywidualnych przeprowadzonych w związku z dokonywanym przeglądem kadr nauczycielskich w szkołach zawodowych, zaprezentował obywatel negatywną postawę wobec partii, władzy ludowej i systemu ustrojowego w Polsce.
 • Rada Ministrów podejmuje uchwałę, na mocy której OPZZ przejmuje majątek byłych central związkowych o łącznej wartości 3,4 mld zł; m.in. zagarnia majątek NSZZ „Solidarność”, oszacowany na 153 mln zł, oraz środki pieniężne w wysokości 613 mln zł, 64 tysięcy dolarów i 112 rubli.