TL-1985/08

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium sierpień 1985

17

  • Dwóch członków Bractwa Trzeźwości Otrzeźwienie zostaje skazanych przez Kolegium ds. Wykroczeń w Warszawie na kary grzywny za pikietowanie sklepu monopolowego.

30

  • W rocznicę Porozumień Sierpniowych w Szczecinie i Gdańsku odbywają się manifestacje „Solidarności”.

31

  • W rocznicę Sierpnia 1980 w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie i Warszawie odbywają się uroczyste msze św.
  • We Wrocławiu SB zatrzymuje Józefa Piniora, gdy ten idzie złożyć kwiaty pod zajezdnię MPK na ul. Grabiszyńskiej, gdzie znajdowała się siedziba sierpniowego MKS-u.
  • W drugim obiegu Opublikowany zostaje Raport „Polska 5 lat po Sierpniu”, opracowany przez szerokie grono ekspertów „Solidarności”. Z przedmowy Lecha Wałęsy: Raport [...] jest przestrogą przed tym, co Polsce zagraża, i jest zachętą do dyskusji o różnych dziedzinach naszego życia. Jest on dowodem, że nie ma – jak chciałyby władze – monopolu na troskę o Polskę.