TL-1985/10

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium październik 1985

7

 • Urząd Miasta st. Warszawy odmawia rejestracji Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego.

8

 • We Wrocławiu zostaje aresztowany Lothar Herbst, pisarz, przewodniczący oddziału ZLP.

13

 • Odbywają się wybory do Sejmu. W całym kraju tysiące członków „Solidarności” bierze udział w akcji badania frekwencji wyborczej. Według obliczeń „Solidarności”, która wezwała do bojkotu, frekwencja wyniosła 66%, według danych oficjalnych - 78,8%
 • Przebywający w więzieniu Czesław Bielecki rozpoczyna jedną z najdłuższych w historii PRL głodówkę protestacyjną - trwa aż do lata 1986.
 • W Londynie odbywa się zorganizowana przez Solidarity with Solidarity manifestacja przeciwko fikcji wyborczej w PRL i polityce ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego.
 • W Gdańsku po mszy św. w kościele św. Brygidy pochód ok. 1000 osób rusza w kierunku centrum miasta, skandując hasła wzywające do bojkotu wyborów. Pochód zostaje rozproszony przez milicję.

16

 • Ambasador brytyjski w Warszawie John Morgan spotyka się w Gdańsku z Lechem Wałęsą (w ramach realizacji przyjętej przez rząd brytyjski zasady utrzymywania kontaktów ze wszystkimi odłamami opinii publicznej).

18

 • Rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban podaje, że w więzieniach z politycznych przebywa 363 osoby.

19

 • W 1. rocznicę porwania i zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki zostaje odprawiona uroczysta msza św. w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Na mszy obecnych jest 338 „oficjalnych” delegatów „Solidarności” z całej Polski.

21

 • Jerzy Milewski, kierownik Biura Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Brukseli, oficjalny przedstawiciel Związku za granicą, zostaje przyjęty przez prezydenta USA Ronalda Reagana i wiceprezydenta Georga Busha. Prezydent wyraża swoje rozczarowanie z powodu kontynuacji, mimo ubiegłorocznej amnestii, prześladowań politycznych w PRL, zwracając uwagę na wprowadzone w bieżącym roku zmiany w ustawodawstwie karnym i ograniczenie swobód akademickich.

22

 • Odbywa się posiedzenie TKK NSZZ „Solidarność” w składzie: Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Marek Muszyński oraz przedstawiciele regionów Małopolski i Śląsko-Dąbrowskiego. Zostają omówione problemy więźniów politycznych, których liczba przekroczyła już 300 osób, oraz przebieg akcji kontroli głosowania do Sejmu PRL.
 • Lech Wałęsa i TKK wydają apel wyrażający ich gorące poparcie dla inicjatywy z 13 IX 1985 ogłoszenia tygodnia 3-10 XI 1985 Tygodniem Więźnia Politycznego. Autorem pomysłu jest Rada Parafialna środowiska b. internowanych i więźniów politycznych przy kościele Seminaryjnym w Warszawie.