TL-1985/11

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium listopad 1985

 • Powstaje Konsorcjum Wydawnictw Niezależnych. Jego Zarząd stanowią wydawnictwa warszawskie: NOWa CDN, Krąg, Przedświt, Wydawnictwo Społeczne KOS oraz Oficyna Literacka z Krakowa.

1

 • Na cmentarzu w Lubinie przy grobach Andrzeja Trajkowskiego i Michała Adamowicza, którzy zginęli 31 VIII 1982, rozwieszono transparent „«Solidarność» pomordowanym z rąk władzy ludowej”. Po uroczystościach SB usuwa transparent.

2

 • W Olsztynie umiera student I roku Uniwersytetu Gdańskiego 19-letni Marcin Antonowicz, pobity 19 X przez funkcjonariuszy ZOMO. 6 XI odbywa się jego manifestacyjny pogrzeb. Śledztwo w sprawie jego śmierci zostało umorzone, a w uzasadnieniu napisano, że uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, wyskakując z przewożącej go milicyjnej ciężarówki.

3-10

 • W Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i innych miastach przeprowadzana jest akcja pn. Tydzień Więźnia Politycznego: akcje ulotowe i plakatowe informują o liczbie więźniów politycznych w Polsce i złych warunkach odbywania kary w polskich więzieniach, w salach parafialnych prezentowane są na tematyczne wystawy.

6

 • Gen. Wojciech Jaruzelski obejmuje funkcję przewodniczącego Rady Państwa. Nowym Prezesem Rady Ministrów zostaje Zbigniew Messner.

8

 • Biskupi obradujący w Warszawie na 210. Konferencji Plenarnej Episkopatu wzywają po raz kolejny do tworzenia takich możliwości i form dla społecznej aktywności, które pozwolą na konstruktywne zaangażowanie wszystkich obywateli w działaniu dla dobra wspólnego.

10

 • W 57. rocznicę odzyskania niepodległości na grobie marsz. Józefa Piłsudskiego w Katedrze wawelskiej członkowie Konfederacji Polski Niepodległej i „Solidarności” składają kwiaty. W uroczystości uczestniczy konsul USA z Krakowa.

11

 • Po wygłoszeniu w kościele św. Boromeusza we Wrocławiu prelekcji na temat Józefa Piłsudskiego dr Antoni Lenkiewicz, historyk, działacz opozycji, zostaje uprowadzony przez funkcjonariuszy SB.

16

 • Na pogrzebie gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza, b. legionisty, w roku 1918 obrońcy Lwowa, uczestnika wojen 1920 i 1939 roku, więźnia łagrów sowieckich – do blisko 10-tysięcznego tłumu w strugach deszczu przemawia Lech Wałęsa, przypominając uczestnictwo generała w I KZD „Solidarności” w Gdańsku, we IX 1981.

18

 • Prymas kard. Józef Glemp odprawia mszę św. w intencji zamordowanego przez SB ks. Jerzego Popiełuszki. We mszy uczestniczą Lech Wałęsa, Andrzej Gwiazda, Marian Jurczyk.

19

 • W USA zostaje powołana Fundacja Solidarność. W skład jej Komitetu Doradczego wchodzą m.in.: Edward Kennedy, Robert Davis, Jeanne Kirkpatrick, Alojzy Mazewski, Jerzy Giedroyć. Dyrektorem Fundacji zostaje Piotr Mroczyk.

21

 • Prezydent USA Ronald Reagan przyjmuje w Waszyngtonie kierownika Biura Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” za Granicą Jerzego Milewskiego.

25

 • Sąd Wojewódzki w Słupsku skazuje 2 oficerów SB z Gdańska, oskarżonych o współpracę z „Solidarnością” – Adama Hodysza na 3 lata, Piotra Siedlińskiego na 1,5 roku więzienia. Sąd Najwyższy podwyższa te wyroki do 6 i 4 lat więzienia.