TL-1985/12

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium grudzień 1985

4

  • W Krakowie, w klasztorze Sióstr Miłosierdzia Bożego, zostaje brutalnie pobity przez funkcjonariuszy SB, ks. Tadeusz Isakiewicz-Zaleski, duszpasterz „Solidarności” Huty im. Lenina.

11

  • W związku z przeprowadzoną na polskich uczelniach weryfikacją kadry studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego organizują milczącą demonstrację.

13

  • W głównej bibliotece Uniwersytetu Harvarda zostaje otwarta wystawa polskich publikacji podziemnych z lat 1977-1985.

16

  • W rocznicę śmierci górników z kopalni Wujek odprawiona zostaje w Katowicach uroczysta msza św. i złożone kwiaty pod krzyżem upamiętniającym Grudzień 1981.

18

  • SB przeprowadza rewizje u członków Rady Parafialnej środowiska b. internowanych i więźniów politycznych w Warszawie: Jacka Szymanderskiego, Anatola Lawiny, Henryka Wujca i Macieja Jankowskiego. Wszyscy są przesłuchiwani w sprawie działalności Rady. Jacek Szymanderski zostaje zatrzymany i otrzymuje 3-miesięczną sankcję prokuratorską.

19

  • W Brukseli odbywa się Międzynarodowa Konferencja Wolnych Związków Zawodowych. Według informacji Rady Wykonawczej w Polsce od VI 1984 zostało zamordowanych 26 członków i sympatyków „Solidarności”. W wydanej rezolucji uczestnicy Konferencji potępiają czystkę polityczną, żądają natychmiastowego zwolnienia wszystkich więzionych działaczy związkowych, wyrażają zaniepokojenie wprowadzeniem przyśpieszonego trybu postępowania przed Kolegiami ds. Wykroczeń i wzywają organizacje członkowskie i Międzynarodowe Sekretariaty Związkowe do wspólnego protestu wobec sytuacji w Polsce.
  • 13-letni Krzysztof i 16-letni Andrzej Zielińscy, którzy uciekli z Polski na promie ukryci w podwoziu ciężarówki, otrzymują od szwedzkiego rządu zgodę na pobyt stały.

23

  • Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazuje Wojciecha Jankowskiego, uczestnika Ruchu Wolność i Pokój, na 3,5 roku więzienia za odmowę służby wojskowej.
  • W 1985 roku, w oparciu o znowelizowaną w lipcu ustawę o szkolnictwie wyższym minister szkolnictwa wyższego nie zatwierdził, ze względu na ich przekonania, ok. 70 rektorów, dziekanów i prodziekanów wybranych do pełnienia kierowniczych funkcji w 15 uczelniach.