TL-1986/01

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium styczeń 1986

  • Wychodzi 1. numer Pisma Konserwatystów i Liberałów „Stańczyk”. Redakcję tworzą Tomasz Gabiś, Artur Ławniczek i Aleksander Popiel.

9

  • W Gdańsku aresztowany zostaje Bogdan Borusewicz, członek gdańskiej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” i TKK. Jego miejsce zajmuje Lech Kaczyński.

16

  • W przeddzień Światowego Kongresu Intelektualistów SB przerywa konferencję prowadzoną przez Marka Czaputowicza, współzałożyciela Ruchu Wolność i Pokój, oraz prof. Barbarę Malak, zatrzymując na krótko jej uczestników, w tym oprócz działaczy niezależnych i korespondentów – także grupę oficjalnych gości Kongresu.

17-19

  • W Warszawie obraduje Światowy Kongres Intelektualistów poświęcony pokojowej przyszłości świata. W trakcie trwania Kongresu MSW przeprowadza akcje skierowane przeciwko zapowiedzianym konferencjom prasowym działaczy „Solidarności”: Jacek Kuroń i Janusz Onyszkiewcz są wzywani i przetrzymywani na wielogodzinnych „niemych przesłuchaniach”, z których wypuszcza się ich dopiero nocą.

27

  • Przed Sądem Wojewódzkim w Krakowie kończą się postępowania z powództwa nauczycieli, którym potrącono wynagrodzenie za nieobecność w pochodzie 1-majowym. 9 nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych w Zakopanem oraz 3 z Zespołu Szkół Zawodowych im. PKWN w Tarnowie sprawę wygrywa.