TL-1986/02

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium luty 1986

1

  • W Szczecinie spotykają się przedstawiciele Federacji Młodzieży Walczącej oraz szczecińskiego Ruchu Młodzieży Niezależnej. Ustalają połączenie organizacji.

9

  • W nowosądeckim szpitalu umiera 43-letni Zbigniew Szkarłat, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Inwalidów, 2 II 1986 w drodze na mszę św. ciężko pobity przez „nieznanych sprawców”. W pogrzebie uczestniczyło ok. 3 tys. osób, delegacje „Solidarności” z Regionu Małopolska i Podkarpacie i „Solidarności” Rolników Indywidualnych.

11

  • Przed sądem w Gdańsku odbywa się sprawa przeciwko Lechowi Wałęsie, oskarżonemu o zniesławienie członków komisji wyborczych przez ogłoszenie swojej opinii o frekwencji wyborczej. Przed rozpoczęciem procesu - ok. 12.00, a potem po jego zakończeniu – ok.15.00, przed budynkiem sądu demonstruje kilkuset zwolenników „Solidarności”. Tłum skanduje hasła solidarnościowe i śpiewa Ojczyzno ma. Proces kończy się wycofaniem pozwu przez prokuratora.

16

  • W 5. rocznicę porozumień rzeszowsko-ustrzyckich rolnicy zebrani w Rzeszowie pod przewodnictwem Józefa Ślisza wystosowują apel o uwolnienie więzionych działaczy chłopskich.

19

  • O świcie milicja przeprowadza ranne rewizje w domach członków Ruchu Wolność i Pokój: Jacka Czaputowicza i Piotra Niemczyka. Obydwaj zostają aresztowani i postawieni w stan oskarżenia pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji.

24

  • W więzieniu w Barczewie Bogdan Lis rozpoczyna strajk głodowy. Protestuje przeciw warunkom, w jakich przetrzymywany jest on i jego koledzy, przeciw odebraniu prawa do otrzymywania paczek i korespondencji, wstrzymaniu widzeń i spacerów, asyście funkcjonariuszy SB przy rozmowach z adwokatem.

27

  • Zostaje aresztowany Tadeusz Nikielski, pracownik Morskiego Portu Handlowego w Gdyni, za posiadanie: 7 sztuk „Tygodnika Mazowsze”, 3 sztuk regionalnego pisma „Solidarności”, 13 sztuk miesięcznika „Nasz Czas” i oświadczenia Lecha Wałęsy. Sąd skaże go na 1 rok pozbawienia wolności.