TL-1986/05

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium maj 1986

1

  • Uroczyste msze św. i manifestacje odbywają się w Warszawie i innych miastach.

3

  • Zatrzymany zostaje Lech Wałęsa.
  • W Lublinie pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja zbiera się liczący ok. 400 osób tłum. Zostają złożone wieńce i wiązanki kwiatów. MO i SB legitymuje zgromadzonych. Próby zatrzymania, głównie ludzi młodych, spotykają się ze zdecydowanym protestem tłumu. w wyniku czego milicja odstępuje od zatrzymań.

11

  • W kościele św. Aleksandra w Warszawie na mszy św. w dniu św. Izydora, patrona rolników, i w związku z 5. rocznicą rejestracji NSZZ RI „Solidarność” zbiera się ok. 1,5 tys. rolników z całego kraju. Po mszy św. uczestnicy nabożeństwa udają się wraz z ks. Bogusławem Bijakiem pod pomnik Wincentego Witosa stojący przy Placu Trzech Krzyży, gdzie śpiewają Boże, coś Polskę i Rotę oraz składają wieńce. Uroczystość odbywa się przy gęstej asyście milicyjnej, z armatkami wodnymi i miotaczami gazów łzawiących na zapleczu. Rolnicy są fotografowani i filmowani.

16

  • Rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban oferuje nowojorskim bezdomnym 5 tys. śpiworów i koców. Jest to oficjalna, ironiczna odpowiedź rządu polskiego na przesyłane do Polski dary od społeczeństwa amerykańskiego.
  • W Wołominie Sąd Rejonowy II Wydział Karny w składzie: Zdzisław Jackiewicz – przewodniczący, Leon Zapaśnik, Henryk Zawadzki skazuje Tadeusza Markiewicza na 1 rok i 8 miesięcy więzienia, Emila Broniarka na 1 rok i 4 miesiące, Andrzeja Górskiego na 1 rok i 4 miesiące, za to, że: w celu wywołania niepokoju publicznego bez wymaganego zezwolenia drukowali z zamiarem rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa. W tym samym procesie Barbarę Moćko skazano na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 4 lata za to, że w celu wywołania niepokoju publicznego bez wymaganego zezwolenia przechowywała z zamiarem rozpowszechnienia nielegalne wydawnictwa i posiadała dwa aparaty radiowo-nadawcze wraz z instrukcjami umożliwiającymi podsłuch częstotliwości należących do SB i MO. Oskarżała prok.: Zofia Mierzejewska.

18

  • W Świdniku, w kościele NMP zostaje poświęcony dzwon, któremu nadano imię Dzwonu Wolności. Wyryto na nim napis: „Solidarność ludzi pracy Świdnika do życia mnie powołała”.

29

  • W amerykańskim mieście Providence kończy się konferencja Federacji Organizacji Wspomagających „Solidarność” (CSSO), grupujących przedstawicieli takich organizacji z krajów Europy Zachodniej, USA, Kanady oraz krajów Ameryki Południowej. Jednym z najważniejszych postanowień konferencji jest opieka nad rodzinami wszystkich bez wyjątków więźniów politycznych w PRL.

31

  • Aresztowanie wicedyrektora departamentu MSZ Zbigniewa Wroniaka. W tym samym dniu w mieszkaniu należącym do jego córki zostaje aresztowany ukrywający się Zbigniew Bujak – członek TKK, oraz Konrad Bieliński i Ewa Kulik z RKW Mazowsze.