TL-1986/06

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium czerwiec 1986

1

  • W Krakowie odbywa się 2-tysięczna demonstracja przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu oraz represyjnej polityce władz, aresztowaniu Zbigniewa Bujaka i jego współpracowników. Organizatorem demonstracji jest Ruch Wolność i Pokój. Milicja nie interweniuje.
  • Więźniem miesiąca czerwca „Tygodnik Mazowsze” ogłasza 73-letniego Józefa Teligę, zasłużonego działacza chłopskiego. J. Teliga został aresztowany 15 IX 1985 i jest więziony w Centralnym Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. O uwolnienie J. Teligi apelują do władz PRL partie chłopskie z Danii, Norwegii, Austrii oraz związki zawodowe z RFN.

9

  • Po mszy św. w warszawskim kościele św. Stanisława Kostki, odprawionej w intencji Zbigniewa Bujaka, samorzutnie formuje się solidarnościowa demonstracja licząca ok. 2 tys. osób. Tłum skanduje nazwisko przewodniczącego i domaga się zwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Po ok. 20 minutach manifestantów atakuje ZOMO.

12

  • Polska zostaje przyjęta do Międzynarodowego Funduszu Walutowego (po 36 latach przerwy).

25

  • Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazuje zaocznie na karę śmierci płk. Ryszarda Kuklińskiego za szpiegostwo na rzecz USA. R. Kukliński zbiegł do USA jesienią 1981 r.

27-28

  • Biskupi obradujący w Gnieźnie na 214. Konferencji Plenarnej Episkopatu zwracają w swym komunikacie uwagę, iż liczne grupy społeczne i zawodowe oczekują od władz publicznych stworzenia i rozszerzenia możliwości legalnego działania, niezależnego od partii politycznych. […] Potrzebne jest wprowadzenie takich rozwiązań społecznych i prawnych, które nie będą powodować politycznych dyskryminacji i przyniosą trwałe rozwiązanie problemu więźniów politycznych. […]

28

  • W Poznaniu w 30. rocznicę Czerwca 1956 odbywa się uroczysta msza św. i niezależna manifestacja.

29

  • W Warszawie w Sali Kongresowej rozpoczyna się X Zjazd PZPR. I sekretarzem KC pozostaje gen. Wojciech Jaruzelski. Gościem zjazdu jest Sekretarz Generalny KC KPZR Michaił Gorbaczow.