TL-1986/07

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium lipiec 1986

17

  • Sejm uchwala ustawę „O szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw” (trzecia od 13 XII 1981 amnestia), umożliwiającą wyjście na wolność części więźniów politycznych.

31

  • Na mocy ustawy z 17 lipca zostaje uwolniony Bogdan Lis, 11 VIII - Adam Michnik, we IX - Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk i Czesław Bielecki.