TL-1986/08

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium sierpień 1986

26

  • Na Jasnej Górze w uroczystościach maryjnych połączonych ze Świętem Plonów bierze udział ok. 100 tys. rolników, w tym reprezentacja „Solidarności” Rolników Indywidualnych. Homilię wygłasza rektor lubelskiego Seminarium Duchownego ks. Mieczysław Brzozowski, oskarżając władze PRL o sabotowanie wszelkich prób wsparcia gospodarki chłopskiej, w tym unicestwienie Fundacji Rolniczej. Przemawia również wiceprzewodniczący „Solidarności” RI Gabriel Janowski, który wraz z 5 innymi działaczami chłopskimi wydaje osobne oświadczenie, potępiające politykę władz wobec polskiego rolnictwa.

31

  • W Łodzi po mszy św. pochód ok. 1000 osób udaje się pod tablicę upamiętniającą Sierpień ‘80, gdzie zostają złożone kwiaty.
  • We Wrocławiu, aby przeszkodzić w uroczystych obchodach rocznicy, zostaje zostało prewencyjnie zatrzymanych ok. 150 osób. Większość na 48 godzinach.
  • W Nowej Hucie pochód ok. 1000 osób uformowany po mszy św. w Arce Pana rusza w kierunku śródmieścia, wznosząc solidarnościowe okrzyki. Zostaje rozproszony przez milicję.
  • W Gdańsku Lech Wałęsa i Bogdan Lis składają kwiaty na pod pomnikiem Ofiar Grudnia ’70. Następnie w kościele św. Brygidy odpowiadają na pytania zgromadzonych tam ok 7 tys. osób.