TL-1986/09

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium wrzesień 1986

2

 • Prymas Polski kard. Józef Glemp przyjmuje działający od 4 lat Komitet Organizacyjny Fundacji Rolniczej. Wobec całkowitego impasu rozmów z rządem w sprawie powołania Fundacji zdecydowano się zakończyć działalność Komitetu.

11

 • Minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak ogłasza, że zwrócił się do Prokuratora Generalnego PRL z wnioskiem o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, z wyjątkiem skazanych za szpiegostwo, ujawnienie tajemnicy państwowej i czyny o charakterze terrorystycznym. W ciągu 4 dni następnych więzienia i areszty śledcze opuściło 225 przebywających w nich jeszcze działaczy „Solidarności”, KPN i innych osób skazanych lub podejrzanych o „antypaństwową” działalność.

12

 • W Łapach k. Białegostoku Kolegium ds. Wykroczeń skazuje Katarzynę Strubel i Annę Wojciechowską na 50 tys. zł grzywny z zamianą na 3 miesiące aresztu. Obydwie zostają skazane za to, że 7 VIII 1986 na pogrzebie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok niosły wieniec z napisem „Przyjaciele - Solidarność - Białystok”. Podczas rozprawy dowiedziały się, że nie wolno im było nieść wieńca z takim napisem, gdyż słowo „Solidarność” źle zapisało się w historii naszego kraju.

12-13

 • We Wrocławiu ginie jeden z czołowych działaczy „Solidarności” Dolny Śląsk, Edward Majko. Ostatni raz widziany jest przez siostrę, która 12 IX podwozi go w okolice Rynku. Nazajutrz milicja drogowa zawiadamia jego żonę, że E. Majko zginął tragicznie w wypadku samochodowym wraz z funkcjonariuszem MSW, Anatolem Pierścionkiem, szefem V Oddziału do zwalczania podziemia.

15

 • Szczecińskie Kolegium ds. Wykroczeń skazuje Danutę Knychas-Szynkiewicz na 40 tys. zł grzywny za to, że dn. 8.o8.1986 r. na ulicy Autostrada Poznańska w Szczecinie wiozła w celu rozpowszechniania swoim samochodem Fiat 126p sztandar TKZ „Solidarność” Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia.

19

 • W mieszkaniu Jacka Kuronia odbywa się przyjęcie z okazji uwolnienia więźniów politycznych, a także 10-lecia powstania KSS „KOR”. W przyjęciu uczestniczy ponad 200 osób, uwolnieni działacze i sympatycy „Solidarności”.

21

 • Z oświadczenia TKK NSZZ „Solidarność” po amnestii: Uwolnienie więźniów politycznych oznacza spełnienie jednego z głównych postulatów stawianych przez Związek od grudnia 1981 r. Samo uwolnienie więźniów nie usuwa jednak przyczyny napięć społecznych i upadku kraju. [...] Do spełnienia zadań, jakie stoją przed społeczeństwem, konieczne jest przywrócenie pluralizmu związkowego, przebudowa systemu gospodarczego oraz stworzenie sytuacji politycznej umożliwiającej niezależne działania społeczne.
 • Na Jasną Górę przybywa kolejna Pielgrzymka Ludzi Pracy. Bierze w niej udział wg źródeł kościelnych ok. 100 tys. osób, wśród nich Lech Wałęsa, Bogdan Lis, Bogdan Borusewicz, Karol Modzelewski i inni działacze „Solidarności”. Homilię do zebranych wygłasza kard. Henryk Gulbinowicz. Pielgrzymi niosą setki solidarnościowych transparentów.

22

 • Lech Wałęsa wystosowuje listy do prezydenta USA Ronalda Reagana i Line Kirklanda, przewodniczącego amerykańskiej centrali związkowej AFL-CIO. Zwraca się z apelem, aby rząd USA wziął pod uwagę takie działanie wobec Polski, które mogłoby przyczynić się do polepszenia sytuacji społeczeństwa polskiego.

26

 • W kościele św. Marcina w Warszawie w siedzibie Prymasowskiego Komitetu Pomocy Więzionym Za Przekonania odbywa się spotkanie niedawno uwolnionych więźniów politycznych z prymasem Józefem Glempem. W imieniu więźniów przemawiają Zbigniew Bujak i Leszek Moczulski. Dziękują Komitetowi za pomoc w trudnych chwilach.

30

 • Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez Jacka Kuronia w jego mieszkaniu, ogłoszono, że 29 IX z okazji urodzin Lecha Wałęsy odbyło się w mieszkaniu Przewodniczącego „Solidarności” spotkanie TKK. Lech Wałęsa powołał pierwszą od stanu wojennego jawną strukturę kierowniczą Związku – Tymczasową Radę NSZZ „Solidarność” w składzie: Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Tadeusz Jedynak, Bogdan Lis, Janusz Pałubicki, Józef Pinior. Z oświadczenia Rady: […] Dialog wymaga instytucjonalizacji, ale nie fasadowej. Oznacza to przyjęcie zasady niezależności i reprezentatywności wszelkich ciał społecznych. Nie jest to możliwe bez realizacji prawa grup społecznych do posiadania własnych zrzeszeń, związków, stowarzyszeń. Przywrócenie pluralizmu może pozwolić na powstanie płaszczyzny spotkania społecznego w sprawie w tej chwili dla Polski najważniejszej – dla ratowania gospodarki. […] Wkrótce powstanie kilkanaście jawnych Rad Regionalnych, a w kilku dużych zakładach przemysłowych (m.in. w Stoczni Gdańskiej i Hucie im. Lenina) jawne Rady Zakładowe.
 • Konstytuuje się jawna Tymczasowa Rada Regionalna NSZZ „Solidarność” w Koninie. Jej członkami zostają: Krzysztof Buszko, Józef Demski, Krzysztof Dobrecki, Zbigniew Dolewa, Grzegorz Pietryk, Waldemar Piotrowski, Ryszard Stachowiak, Wojciech Zalewski.