TL-1986/10

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium październik 1986

1

 • Konstytuuje się jawny Tymczasowy Zarząd „Solidarności Wiejskiej” w składzie: Henryk Bąk i Stanisław Adamczyk, z siedzibą we wsi Lisewo (poczta Goszczyn, woj. radomskie, posesja H. Bąka).

4

 • Amerykańska Fundacja im. J.F. Kennedy’ego przyznaje nagrody po 40 tys. dolarów czołowym przywódcom opozycji demokratycznej w Polsce – Zbigniewowi Bujakowi i Adamowi Michnikowi. Z. Bujak przeznacza nagrodę na dofinansowanie warszawskiej służby zdrowia, w tym w jego rodzinnym Milanówku, natomiast A. Michnik przekazuje nagrodę do dyspozycji Niezależnej Fundacji Kulturalnej.

5

 • W Lublinie Tymczasowy Zarząd Regionu powołuje jawną Radę NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego w składzie: Zofia Bartkiewicz (Świdnik), Włodzimierz Blajerski (Lublin), Adam Kozaczyński (Tomaszów Lubelski), Wiesław Lipko (Zamość), Zygmunt Łupina (Lublin), Bogdan Mikus (Chełm), Stanisław Węglarz (Łęczna), Danuta Winiarska (Lublin).
 • Powstaje jawna Tymczasowa Rada „Solidarności” w Jeleniej Górze, w składzie: Zdzisław Brykowski, Jerzy Nalichowski, Roman Niegosz, Andrzej Piesiak (przewodniczący ZR „S”).
 • W Warszawie, w godzinach szczytu, 17 członków Ruchu Wolność i Pokój urządza demonstrację pod Domami Centrum, domagając się uwolnienia przetrzymywanych w więzieniu za odmowę odbycia służby wojskowej Wojciecha Jankowskiego i Jarosława Nakielskiego. Interweniuje milicja, zatrzymując 11 demonstrantów. 7 osób zostaje skazanych w tzw. trybie przyśpieszonym na grzywny po 50 tys. zł z zamianą na 50 dni aresztu. 4 pozostałych sądzonych będzie w trybie zwykłym. Wkrótce potem z więzienia zostaje uwolniony W. Jankowski, który od 16 IX prowadził w więzieniu strajk głodowy. J. Nakielski opuści Cenrealny Areszt Śledczy 20 X.

7

 • Powstaje jawna Tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w składzie: Zbigniew Bogacz (Tychy), Marek Gabryś (Gliwice), Andrzej Gorczyca, (Rybnik), Tadeusz Jedynak (Żory), Michał Luty (Katowice), Janusz Rejdych (Tychy), Herbert Rennert (Dąbrowa Górnicza), Andrzej Rozpłochowski (Dąbrowa Górnicza).

8

 • Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” wznawia jawną działalność w składzie: Andrzej Słowik, Jerzy Kropiwnicki, Grzegorz Palka, Kazimierz Bednarski.
 • Wydział Społeczno-Administracyjny Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wydaje decyzję nakazującą rozwiązanie powołanej 29 IX przez Lecha Wałęsę Tymczasowej Rady „Solidarności”, gdyż […] Rada nie może funkcjonować w ramach istniejącego w Polsce porządku prawnego, ponieważ jej utworzenie jest niezgodne z prawem do stowarzyszania się i z innymi regulacjami prawnymi. […]

10

 • Lech Wałęsa, Stefan Bratkowski, Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Stomma, Klemens Szaniawski, Jan Józef Szczepański, Jerzy Turowicz i Andrzej Wielowieyski apelują o zniesienie przez USA sankcji gospodarczych wobec PRL.

12

 • W posiedzeniu TKK NSZZ „Solidarność” bierze udział Lech Wałęsa. Z oświadczenia: W ostatnim okresie mamy do czynienia z próbami rozszerzenia formuły działania Związku poprzez jawne wystąpienia grup działaczy NSZZ „Solidarność”. Obserwując z uwagą te próby, TKK podkreśla konieczność zachowania wymogów bezpieczeństwa i ochrony podziemnego potencjału ludzkiego i bazy materialnej, która decyduje o rzeczywistej sile i znaczeniu naszego Związku.
 • Powstaje jawna Tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego w składzie: Marian Jaworski (przew. ZR w Kielcach, członek KK), Kazimierz Koruba (członek ZR), Bogdan Ryś (członek Prezydium ZR, członek KK), Jerzy Stępień (wiceprzewodniczący ZR).

13

 • W Nowej Hucie po nabożeństwie fatimskim w Arce Pana o godz. 18.00 odbywa się spotkanie na miejscu śmierci Bogdana Włosika. Przybyli składają kwiaty, śpiewają pieśni, zapalają znicze.
 • Powstaje jawna Tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomskiej w składzie: Witold Król, Jerzy Pierzchała, Jan Rejczak, Jan Pająk.
 • Powstaje jawna Tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego w składzie: Jan Całka (członek ZR w Opolu), Jerzy Gnieciak (przew. rolniczej „Solidarności” na Opolszczyźnie), Roman Kirstein (wiceprzewodniczący ZR), Andrzej Kwiatkowski (członek ZR), Janusz Sanocki (przew. MKZ Nysa), Stanisław Tkacz (członek ZR), Wiesław Ukleja, Franciszek Winiarski (przew. „Solidarności” rzemieślników w Nysie), Eugeniusz Wyspiański (członek MKZ Ziemi Prudnickiej).

14

 • Jerzy Urban: Gdyby Lech Wałęsa [...] zobowiązał się do przestrzegania prawa zamiast powoływać sprzeczne z nim instytucje, gdyby szczerze i publicznie wyciągnął wnioski z dawnych błędów związku, którym kierował, gdyby stał się jednoznaczny w deklarowanej woli porozumienia, gdyby [...] nie chował w rękawie haseł tzw. pluralizmu i innych politycznych zamiarów godzących w nasz ustrój, gdyby nie sprzymierzał się publicznie z wrogimi Polsce siłami na Zachodzie – wówczas być może także do Lecha Wałęsy, człowieka któremu wielu ongiś zawierzyło, odnieść by się mogła zasada: nieważne kto skąd przychodzi, ważne, jaką obecnie zajmuje postawę.

16

 • W Pile w porozumieniu z RKW konstytuuje się jawna Tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność” w składzie: Jarosław Gruszkowski, Anna Kałamoniak, Zbigniew Perka.

19

 • Powraca do jawnej działalności Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim, w składzie: Edward Borowski, Jerzy Gospodarek, Tadeusz Kołodziejski, Franciszek Konaszewicz, Zbigniew Zięba.

20

 • W Sejmie PRL zostaje złożona petycja pracowników Huty Stalowa Wola i WSK-PZL Gorzyce w sprawie przywrócenia pluralizmu związkowego. Pod petycją podpisało się 940 osób. Od 30 X wielu sygnatariuszy listu spotykają szykany i represje w miejscu pracy.
 • Powstaje Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej. RKW jest strukturą tajną.
 • Ukazują się pierwsze numery dwóch oddzielnie redagowanych pism Ruchu Wolność i Pokó: „Wolność i Pokój” oraz „Biuletyn WiP”.

22

 • W Poznaniu podziemny Tymczasowy Zarząd Regionu powołuje jawną Wielkopolską Radę „Solidarności” w składzie: Wiesław Chossa, Marek Gaul, Zdzisław Lewandowski, Janusz Pałubicki, Ryszard Stachowiak, Jarosław Gruszkowski, Anna Kałamoniak, Bogdan Narożny.

23

 • Komisja Robotnicza Hutników „Solidarność” w Hucie im. Lenina wznawia jawną działalność, w składzie: Mieczysław Gil (przewodniczący), Stanisław Handzlik (wiceprzewodniczący), Jan Ciesielski, Edward Nowak.

24

 • Do Kodeksu wykroczeń wprowadzony zostaje artykuł 52a, na podstawie którego kolegia mogą skazywać na karę grzywny lub aresztu tego, kto m.in.: bez wymaganego zezwolenia sporządza, wydaje, przewozi lub rozpowszechnia utwory lub inne informacje wyrażone za pomocą druku lub innych form służących do ich utrwalania i przekazywania, i tego, kto bierze udział w związku [...], który rozwiązano lub któremu odmówiono legalizacji' [...].