TL-1986/11

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium listopad 1986

6-12

  • Komitety Założycielskie Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Morskiej Stoczni Remontowej i Pracowników Portu składają w Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie formalne wnioski o rejestrację. Oba zostają odrzucone. W następnych miesiącach kolejne zakłady z całego kraju będą składały podobne wnioski z identycznym skutkiem.

11

  • W rocznicę odzyskania niepodległości odbywa się msza św. w Katedrze warszawskiej, manifestacja patriotyczna na ulicach miasta, złożenie kwiatów na pl. Zwycięstwa (obecnie pl. Piłsudskiego).

15

  • Członkowie warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej decydują, że nie będą delegować przedstawicieli środowiska do powstającej Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa.

18

  • NSZZ „Solidarność” zostaje przyjęty do dwóch międzynarodowych central związkowych: Światowej Konfederacji Pracy i Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych. Fakt ten odnotowuje nawet „Trybuna Ludu” z 24 XI 1986, podając jednak nieprawdziwą informację, że to brukselskie biuro Związku, a nie NSZZ „Solidarność”, zostało afiliowane przy tych międzynarodowych organizacjach.

23

  • W Krakowie powstaje Tymczasowa Rada Konsultacyjna Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Liczy ona 13 osób, które wyłoniły jawny 3-osobowy Konwent Seniorów w składzie: Józef Teliga, Stanisław Janusz, Zbigniew Nawrocki.
  • Do Trybunału Konstytucyjnego skierowany zostaje wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie niezgodności z Konstytucją ustawy o związkach zawodowych w punkcie zawieszającym na czas nieokreślony pluralizm związkowy.
  • Wniosek podpisują: Jan Rosner, Andrzej Rozmarynowicz, Władysław Siła-Nowicki, Krzysztof Skubiszewski, Andrzej Stelmachowski, Zofia Wasilkowska, Tadeusz Zieliński.

24

  • W centrum Wrocławia o godz. 14.00 odbywa się półgodzinna demonstracja ekologiczna. 25 młodych uczestników z Ruchu Wolność i Pokój z Wrocławia, Warszawy i Gdańska domaga się zamknięcia Huty Siechnice.