TL-1987/02

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium luty 1987

2

  • W Warszawie odbywa się spotkanie Lecha Wałęsy z przedstawicielami zdelegalizowanych związków zawodowych działających w Grupie Międzyzwiązkowej. W spotkaniu biorą udział: Michał Żurawski, Marian Kaszyński (związki autonomiczne), Andrzej Malanowski (ZNP), Albin Selcer, Czesław Głogowski (związki branżowe), Stanisław Rusinek, Krzysztof Łypacewicz („Solidarność”). Omówiono dotychczasową działalność i zamierzenia. Upoważniono Lecha Wałęsę do reprezentowania wszystkich nurtów działających w Grupie Międzyzwiązkowej.

6-7

  • Do Polski przybywa z wizytą minister stanu w MSZ Wielkiej Brytanii Ronald Timothy Renton. Przeprowadza rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Marianem Orzechowskim oraz z Józefem Czyrkiem, członkiem BP KC PZPR. R.T. Renton apeluje do władz polskich o uwolnienie osób pozostających w więzieniach, które popełniły przestępstwa z motywów politycznych. Następnie przyjęty zostaje przez prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Spotyka się również z przedstawicielami polskiej opozycji: Zofią Kuratowską, Zbigniewem Bujakiem, Bronisławem Geremkiem, Tadeuszem Mazowieckim, Januszem Onyszkiewiczem i Klemensem Szaniawskim.

13

  • Na Rynku w Krakowie odbywa się demonstracja kilkudziesięciu członków i zwolenników Ruchu Wolność i Pokój, którzy domagają się zaprzestania torturowania więźniów politycznych. Zostaje zatrzymany Radosław Huget, a następnie skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na 50 tys. zł grzywny i zapłacenie 31 tys. zł tzw. kosztów procesowych.

15

  • W Rzeszowie odbywa się zjazd przedstawicieli chłopskiego ruchu związkowego. Powstaje Tymczasowa Krajowa Rada Rolników „Solidarność”, na czele której staje Józef Ślisz.

17

  • W 6. rocznicę rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów przedstawiciele NZS z warszawskich uczelni: AWF, SGGW, SGPiS i UW, powołują Unię NZS. Celem Unii jest walka o autonomię, pluralizm i samorządność wyższych uczelni, prowadzenie niezależnych badań dotyczących sytuacji społeczno-politycznej w kraju, organizowanie akcji protestacyjnych, wypracowanie długofalowego programu NZS, współpraca ze środowiskami prowadzącymi działalność na rzecz poszerzenia swobód obywatelskich i narodowych.
  • W Krakowie, po mszy św. w kościele oo. Misjonarzy, w miasteczku akademickim odbywa się demonstracja studentów, którzy domagają się przywrócenia prawa do legalnej działalności swego zrzeszenia oraz innych rozwiązanych po 13 XII 1981 organizacji społecznych i zawodowych, w tym przede wszystkim „Solidarności”. W demonstracji bierze udział ok. 2 tys. osób.

19

  • Prezydent USA Ronald Reagan znosi pozostałe sankcje gospodarcze przeciwko Polsce, przywracając także klauzulę najwyższego uprzywilejowania.

25

  • W Krakowie zostaje zatrzymany i pobity Witold Korona, student geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewieziony do swego rodzinnego domu w Kobłucku, staje przed tamtejszym Kolegium, które orzeka 50 tys. zł grzywny oraz przepadek zabranych ok. 3 tys. egz. książek, broszur, biuletynów, ulotek, znaczków, kaset, znaczków „S” (w większości pojedynczych egzemplarzy).

26

  • W centrum Warszawy odbywa się manifestacja zorganizowana przez Unię NZS pod hasłem uwolnienia uwięzionych studentów z Krakowa, bezpodstawnie oskarżonych o terroryzm.