TL-1987/03

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium marzec 1987

 • Powstaje Grupa Robocza Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Skupia grono dawnych działaczy kierownictwa Związku; w jej skład wchodzą m.in. Andrzej Gwiazda, Seweryn Jaworski, Marian Jurczyk, Jerzy Kropiwnicki, Jan Rulewski, Andrzej Słowik, Stanisław Wądołowski. Ich zdaniem pierwszym etapem odbudowy jawnej „Solidarności” winno być odtworzenie statutowych władz Związku w składzie z 1981 r., z wyłączeniem tych osób, którzy sprzeniewierzyli się etosowi „S”.

6

 • Na Uniwersytecie Warszawskim kilkusetosobowa grupa studentów składa kwiaty pod tablicą upamiętniającą wydarzenia Marca 1968.

8

 • Pierwszą audycję nadaje w Warszawie Radio NZS – audycja emitowana jest na fonii TV.

9

 • Na Uniwersytecie Warszawskim odbywa się manifestacja zorganizowana przez Unię NZS. Od samego rana uczelnia jest w „stanie oblężenia”. Zamyka się większość wejść, legitymuje wchodzących, a na zewnątrz patroluje milicja. O godz. 12.00 ok. 500 osób zbiera się na dziedzińcu, składają wieńce pod tablicą upamiętniającą wydarzenia Marca 1968 oraz odśpiewują Rotę i Jeszcze Polska nie zginęła.
 • 58 działaczy „Solidarności” wraz z Lechem Wałęsą składają wniosek do Rady Państwa o uwolnienie pozostających jeszcze w więzieniach osób, oskarżonych lub skazanych za czyny popełnione z pobudek politycznych.

9-11

 • Na poligonie w Drawsku Pomorskim odbywają się ćwiczenia jednostek Wojska Polskiego pod kryptonimem OPAL-87. Bierze w nich udział 17 tys. żołnierzy (10 osób ginie tragicznie w trakcie ćwiczeń). Manewry obserwują przedstawiciele sił zbrojnych 22 państw sygnatariuszy Aktu Końcowego KBWE.

19

 • Na warszawskich tramwajach pojawiają się napisy „Podwyżki – stop, nędzy dosyć” oraz symbole „Solidarności” i Polski Walczącej. Między 14.30 a 15.30 na pętlach Woli, Żoliborza, Pragi, Okęcia pomalowanych zostało ok. 30 pojazdów, które następnie jeżdżą po mieście.

24

 • Przewodniczący Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich (powołanej w II 1981) Józef Ślisz zostaje wezwany do Wydziału Prawa i Administracji WRN w Rzeszowie, gdzie otrzymuje decyzję o rozwiązaniu Komisji. Decyzję podjął wojewoda rzeszowski Henryk Ficek w oparciu o dekret o stanie wojennym oraz ustawę o stowarzyszeniach.

28

 • Wprowadzono kolejną podwyżkę cen żywności, węgla, energii i benzyny.
 • Na wezwanie Międzyszkolnego Komitetu Oporu we Wrocławiu do bojkotu tzw. pracującej soboty na „wagary” idzie ponad 3 tys. uczniów wrocławskich szkół średnich.
 • W Płocku SB zatrzymuje Krzysztofa Kowalskiego i Dariusza Stolarskiego. Obaj zostają ciężko pobici. K. Kowalski w trakcie przesłuchania traci przytomność i zostaje odwieziony do szpitala z rozpoznaniem wstrząsu mózgu, krwiaka lewej części mózgu i braku reakcji lewego oka na bodźce. U D. Stolarskiego w wyniku pobicia występuje krew w moczu. W trakcie rewizji u K. Kowalskiego zostają znalezione niezależne wydawnictwa. 30 III 1987 obaj stają przed Kolegium ds. Wykroczeń, które skazuje ich na 50 tys. zł grzywny, 1 tys. zł kosztów sądowych i ogłoszenie wyroku w prasie.

29

 • Lech Wałęsa na temat podwyżek do zgromadzonych przed kościołem św. Brygidy w Gdańsku: Od sześciu lat po raz pierwszy mówię dość. Po raz pierwszy jestem tak zdecydowanie przeciwny podnoszeniu cen jako jedynemu przywilejowi wprowadzania reformy. Bez naszego zdecydowanego protestu kraj nasz nie wejdzie na drogę reform.
 • Powstaje jawna Tymczasowa Krajowa Rada Rolników „Solidarność”, na której czele staje Józef Ślisz. W oświadczeniu czytamy: […] Rolnicy z oburzeniem przyjęli decyzję o kolejnej drastycznej podwyżce. Doświadczenia poprzednich podwyżek wykazały, że służyły one wyłącznie obniżeniu poziomu życia ludności, tak miejskiej, jak i wiejskiej, nie stwarzając żadnej nadziei na poprawę sytuacji gospodarczej kraju [...].
 • TKK NSZZ „Solidarność” i przedstawiciele Regionów po nadzwyczajnym posiedzeniu wydają oświadczenie w sprawie wprowadzenia drastycznych cen żywności: Wzywamy TKZ-y, członków Związku i wszystkich pracujących do zdecydowanej akcji strajkowej. Strajki powinny rozpocząć się od żądania natychmiastowych podwyżek płac wyrównujących podwyżkę cen.

30

 • Z oświadczenia Sekretarza Episkopatu abp. Bronisława Dąbrowskiego wydanego w związku z podwyżką cen żywności: […] Obowiązkiem władz jest przedstawienie pełnej, zrozumiałej i wiarygodnej wizji wychodzenia z kryzysu oraz zagwarantowanie wpływu także dotąd niezrzeszonym a kompetentnym członkom społeczeństwa na jej wypracowanie i na proces jej realizacji. […]
 • W Stoczni Odra w Szczecinie wybucha niekontrolowany strajk robotników na wydziale kadłubowym. Po 15 minutach przyłączają się inne wydziały. Strajkujący żądają: dodatku drożyźnianego do pensji w wysokości 6 tys. zł, zamrożenia cen umownych i regulowanych, przyznania deputatu węglowego jak w innych stoczniach, podwyższenia zasiłku rodzinnego.
 • W Ursusie o 6.00 rano rozpoczyna strajk załoga wydziału remontowego. Staje też część produkcji licencyjnej. Po kilku godzinach zostają przyjęte indywidualne podwyżki, średnio o 2 tys. zł.