TL-1987/04

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium kwiecień 1987

1

 • Ogłoszona zostaje kolejna podwyżka cen węgla, energii, benzyny oraz prawie wszystkich artykułów spożywczych (herbata o 25%, chleb – 21,5%, masło – 25%, mleko pełne – 18%, mleko zwykłe – 17%, mąka – 17%, cukier – 10%).
 • Wyjaśnienie rzecznika prasowego „Solidarności” Janusza Onyszkiewicza: TKK apeluje o używanie w obronie zagrożonego poziomu życia nawet broni strajkowej. W zależności od sytuacji lokalnej i w czasie uznanym przez TKZ-y za najwłaściwszy. Nie jest to jednak – choć pojawiają się takie interpretacje – wezwanie do strajku generalnego.

7

 • We Wrocławiu - w związku z podwyżkami cen - 20-osobowa grupa, skandując hasła, przechodzi z trzema transparentami od ul. Śniadeckiej pod Ratusz.

9

 • Zostaje opublikowane „Stanowisko NSZZ «Solidarność» w sprawie sytuacji i kierunków przebudowy gospodarki polskiej”: [...] Sytuację gospodarczą charakteryzują niedobory na wszystkich rynkach, dezorganizacja więzi kooperacyjnych, rosnąca inflacja i ceny. Spada wartość złotówki i zaufania do polskiego pieniądza, rośnie dług zagraniczny. Katastrofalnie obniżył się poziom techniczny i jakościowy naszych wyrobów [...]. Doszliśmy do granicy ekonomicznej opłacalności wydobycia surowców, zwłaszcza węgla. Kryzys sięgnął również polskiego rolnictwa [...]. Tak głębokich załamań nie spotyka się we współczesnych gospodarkach przemysłowych końca naszego stulecia.
 • We Wrocławiu ok. godz. 15.00 od pl. Solnego do Rynku przechodzi manifestacja licząca ok. 2 tys. osób, w której biorą udział także sympatycy Solidarności Walczącej i Ruchu Wolność i Pokój. Demonstranci niosą transparenty: „Precz z podwyżkami”, „Chcemy prawdziwej reformy”. Milicja zatrzymuje kilkanaście osób, potem przeprowadza rewizje w ich mieszkaniach.

10

 • Członkowie Ruchu Wolność i Pokój próbują wręczyć konsulowi generalnemu ZSRS w Krakowie list do Michaiła Gorbaczowa: Równowagi między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim nie zapewni żaden, nawet najśmielszy traktat rozbrojeniowy. Potrafi to uczynić tylko zjednoczona i prężna ekonomicznie Europa, funkcjonująca na zasadzie swoistego bufora między supermocarstwami. Taka Europa stanowi cel działania naszego ruchu.

16

 • We Wrocławiu działacze Ruchu Wolność i Pokój i „Solidarności” organizują demonstrację pod hasłami: „Uwolnić Petra Pospichala”, „Solidarność Polski i Czechosłowacji”. Interweniuje milicja, rozpędzając liczący ok. 1000 osób tłum oraz zatrzymując 13 osób - robotników i studentów.

22

 • Papież Jan Paweł II podczas ogólnej audiencji w Watykanie wyraził swoje zadowolenie z powodu możliwości rejestracji związku zawodowego „Solidarność” w Polsce.

24

 • W całym kraju SB przeprowadza prewencyjną akcję kilkuset rewizji i przesłuchań przed 1 maja.

26

 • W 46. rocznicę mordu w Katyniu w kościele św. Karola Boromeuszka w Warszawie odbywa się uroczysta msza św. w intencji pomordowanych przez NKWD polskich oficerów.

27

 • W rocznicę katastrofy w Czarnobylu w Szczecinie, w trzech punktach miasta, zostają rozmieszczone transparenty: „Zakłady Chemiczne Police – trują”, „Nie chcemy Żarnowca – rok temu był Czarnobyl”, „Ta śmierć nie wybiera – Czarnobyl”. Zostają także rozrzucone ulotki.
 • We Wrocławiu ok. 20 osób blokuje ruch 25-metrowym transparentem „Czarnobyl” na ul. Grabiszyńskiej, a następnie na Legnickiej. Pod transparentem „Nie chcemy elektrowni jądrowych” rozdawane są ulotki kwestionujące oficjalne opinie na temat katastrofy w Czarnobylu.

28

 • Oświadczenie Ruchu Wolność i Pokój w 40. rocznicę rozpoczęcia Akcji „Wisła”: [...] Przeprowadzona przez jednostki Ludowego Wojska Polskiego miała na celu całkowite przesiedlenie z południowo-wschodnich krańców Polski mniejszości narodowych od wieków tam zamieszkujących [...]. Akcję tą przeprowadzono wespół z UB i KBW w szczególnie brutalny sposób [...]. Żądamy umożliwienia realizacji prawa powrotu Ukraińców i Łemków na ich ziemie przodków, żądamy zwrotu zagrabionego im na skarb państwa majątku trwałego (pola, lasy, zabudowania itp.).
 • Na Węgrzech Zsolt Keszthelyi zostaje skazany na 3 lata więzienia za (pierwszą w tym kraju) odmowę służby wojskowej z przyczyn politycznych. Na salę rozpraw nie wpuszcza się widzów, w tym obserwatorów z Amnesty International. Sąd drugiej instancji zmniejsza wyrok do 2,5 roku więzienia. Tzw. sprawa Keszthelyi’ego odbija się szerokim echem w państwach demokracji ludowej, również w Polsce.

29-30

 • W Warszawskiej Prokuraturze Wojskowej w obecności przedstawicieli MSW przesłuchiwani są w szpiegowskiej sprawie urzędnika amerykańskiej ambasady Mullera: Magdalena Sokołowska, Janusz Onyszkiewicz, Bronisław Geremek, Henryk Samsonowicz, Klemens Szaniawski. Przesłuchania jednoznacznie wykazują fałszywość zebranych przez kontrwywiad MSW danych operacyjnych. Nikt z przesłuchiwanych nie znał Mullera.
 • Paryska „Kultura” publikuje wywiad z płk. LWP Ryszardem Kuklińskim, który po ucieczce na Zachód ujawnia kulisy przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego w XII 1981.