TL-1987/06

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium czerwiec 1987

 • Ukazuje się 1. oficjalny numer miesięcznika „Res Publica”, który wcześniej wydawany był poza cenzurą.

1

 • W Krakowie odbywa się manifestacja ekologiczna zorganizowana przez Ruch Wolność i Pokój w związku z awarią elektrowni w Czarnobylu.
 • We Wrocławiu – „Krasnoludki w PRL-u”, pierwszy publiczny happening Pomarańczowej Alternatywy, grupy związanej z wrocławską opozycją. Liderem grupy jest Waldemar Fydrych „Major” który przyjął żartobliwy tytuł Komendanta Twierdzy Wrocław. Akcje Pomarańczowej Alternatywy - chociaż jej animatorzy i wielu uczestników wyrażało poglądy częstokroć anarchistyczne - nie były ideologiczne. Nie wysuwano żadnych poważnych postulatów, hasła miały charakter surrealistycznej zabawy (np. „Vivat Sorbovit”, „Nie ma wolności bez krasnoludków”) i często parafrazowały hasła „Solidarności”. Obnażały absurdy systemu poprzez parodię.

6-7

 • W Brukseli obraduje europejska część Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego na Uchodźstwie. Przewodniczy Tadeusz Kolt, prezes Rady PSL, z udziałem delegatów z Francji, RFN i Belgii.

8-14

 • Ojciec Święty Jan Paweł II przybywa z trzecią pielgrzymką do Polski. Odwiedza Warszawę, Lublin, Kraków, Tarnów, Gdańsk, Gdynię, Szczecin, Łódź i Częstochowę. W rezydencji biskupa gdańskiego przyjmuje i udziela błogosławieństwa Lechowi Wałęsie i jego rodzinie. Rozmowa w cztery oczy trwa 36 minut. W ostatnim dniu pielgrzymki, w godzinach rannych, odwiedza grób zamordowanego przez funkcjonariuszy SB ks. Jerzego Popiełuszki.
 • Z homilii wygłoszonej podczas mszy św. odprawianej na Zaspie w Gdańsku:

[…] „Umowy Gdańskie” pozostają w dziejach Polski wyrazem [...] narastającej świadomości ludzi pracy odnośnie do całego sądu społeczno-moralnego na polskiej ziemi. Sięgają one swą genezą do tragicznego grudnia 1970 roku. I pozostają wciąż zadaniem do spełnienia! […]
[…] Jeden drugiego brzemiona noście – to zwięzłe zdanie Apostola jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze, gdy mówi się – naprzód walka, choćby w znaczeniu walki klas, to bardzo łatwo drugi czy drudzy pozostają na „polu społecznym” przede wszystkim jako wrogowie, jako ci, których trzeba zwalczać, których trzeba niszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia, z którymi wspólnie należy obmyślać, jak dźwigać brzemiona. Jeden drugiego brzemiona noście. […]

 • Z przemówienia wygłoszonego po spotkaniu z gen. Wojciechem Jaruzelskim na Zamku Królewskim w Warszawie:

[…] Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Pamiętajcie o jego prawach, które są niezbywalne, bo wynikają z samego człowieczeństwa każdej ludzkiej osoby. Pamiętajcie m.in. o jego prawie do wolności religijnej, stowarzyszania się i wypowiadania własnych poglądów. […]

8

 • W Lublinie SB zatrzymuje na kilka godzin działacza wrocławskiej „Solidarności” Józefa Piniora oraz członków TR „Solidarności” Regionu Środkowo-Wschodniego: Danutę Winiarską i Stanisława Węglarza. J. Pinior, doktorant KUL, otrzymał zaproszenie od władz uczelni na spotkanie jej pracowników naukowych i studentów z Papieżem. Następnego dnia SB nakazuje mu opuścić miasto, czego J. Pinior nie wykonuje.

13

 • Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” podaje, że podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce do dn. 13 VI MO i SB zatrzymały w aresztach 166 osób, z czego 32 zostały skazane przez Kolegium (5 osób na 3 miesiące bezwzględnego aresztu), a u 15 osób przeprowadzono przeszukania mieszkania.

17

 • Przyznane zostają nagrody dla niezależnych dziennikarzy za rok 1986. Wśród nagrodzonych są: Stefan Bratkowski, Andrzej Osęka, Leon Bójko, Ewa Berberyusz, Tomasz Łubieński, Barbara Łopieńska, Ewa Szymańska, Piotr Wierzbicki, Włodzimierz Kalicki, Jacek Żakowski, Andrzej Grajewski, Elżbieta Isakiewicz, Jarosław A. Szczepański i Aleksander Jerzy Wieczorkowski.

24

 • W Warszawskiej siedzibie KIK odbywa się spotkanie na temat kary śmierci we współczesnym świecie. Doc. Alicja Grześkowiak z UMK w Toruniu zwraca uwagę na zupełny brak danych o liczbie wykonywanych kar śmierci w Polsce. W spotkaniu biorą udział działacze Ruchu Wolność i Pokój z Bydgoszczy, Gdańska, Poznania i Warszawy.

28-30

 • W Waszyngtonie obraduje część Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego na Uchodźstwie z delegatami z USA i Kanady. Przewodniczy Witold Hatka, działacz NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Zostaje powołany Komitet Pomocy Chłopom Polskim oraz zapada decyzja o wznowieniu kwartalnika „Wieści”. Do władz wybrano: Stanisława Bańczyka (prezes), Tadeusza Celta i J. Rzemieniewskiego (wiceprezesi), H. Chorążynę (sekretarz naczelny).