TL-1987/07

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium lipiec 1987

9

  • Po 9 latach znowu na polsko-czechosłowackiej granicy dochodzi do spotkania opozycjonistów czeskich, słowackich i polskich. Ze strony polskiej w spotkaniu biorą udział: Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Zbigniew Janas, M. Jasiński, Tadeusz Jedynak, Jacek Kuroń, Jan Lityński, Adam Michnik, Józef Pinior. Stronę czechosłowacką reprezentują: Rudolf Bereza, Rodolf Batek, Jiři Binstbir, Vaclav Havel, Tomas Hradilek, Andr Krop, Petr Pospichal, Jaroslav Sabata, Anna Sabatova, Jaromil Savdra, Petr Uhl i Josef Kochryzek.

15

  • Sejm uchwala ustawę o urzędzie rzecznika praw obywatelskich.

11

  • Sekretarz KC PZPR Józef Czyrek spotyka się w siedzibie warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej z przedstawicielami kilkudziesięciu KIK z całej Polski. W czasie spotkania postulują oni przywrócenie pluralizmu związkowego.

23

  • Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazuje na 2,5 roku pozbawienia wolności Piotra Różyckiego za trwałe uchylanie się od służby wojskowej.