TL-1987/09

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium wrzesień 1987

1

 • We Wrocławiu podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pokoju odbywa się happening antywojenny zorganizowany m.in. przez Ruch Wolność i Pokój. Zostaje wystosowany Apel domagający się demilitaryzacji kraju.
 • Z konferencji prasowej rzecznika rządu Jerzego Urbana: Ci, którzy organizowali przez lata bojkot ruchu związkowego, [...] popierali antypolskie restrykcje ekonomiczne, a dziś związali się z antykomunistyczną krucjatą i są finansowani z obcych źródeł, nie mają już nic wspólnego z ideą Porozumień Sierpniowych. Chcę oświadczyć, że możliwość porzucenia tych pozycji pozostaje otwarta.

4

 • Do Sądu Wojewódzkiego w Siedlcach wpływa wniosek o rejestrację „Solidarności” Rolników Indywidualnych województwa siedleckiego.

9

 • Odbywa się ceremonia pogrzebowa ks. Teofila Boguckiego, ojca duchowego śp. ks. Jerzego Popiełuszki, proboszcza parafii św. Stanisława Kostki. Na pogrzeb przybywają działacze „Solidarności” z całej Polski z Lechem Wałęsą na czele. Reprezentowane są wszystkie środowiska i grupy zawodowe. Najliczniej przybywają hutnicy z Huty Warszawa, służba zdrowia, rolnicy, aktorzy i pisarze.

13-20

 • W kościele oo. Jezuitów w Bydgoszczy rozpoczyna się głodówka 42 członków Ruchu Wolność i Pokój. Głodujący domagają się zwolnienia Oskara Kasperka skazanego na 2 lata i Piotra Różyckiego skazanego na 2,5 roku za odmowę służby wojskowej. W trakcie protestu dołącza dalszych 40 osób, kilkoro nie mogąc przyjechać, głoduje w domu. Podczas głodówki zostaje aresztowany kolejny członka WiP, Marek Redka z Zamościa. W postulatach protestujących jest również żądanie uwolnienia Zsolta Keszthelyi z Węgier i Petera Obsila z Czechosłowacji, którzy także odmówili służby wojskowej.

15

 • Oświadczenie Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność” i Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w sprawie odmowy rejestracji zakładowych organizacji „Solidarności”: Stoimy na stanowisku, że prawo do swobodnego zrzeszania się i działalności związkowej zagwarantowane zostało przez władze PRL [...] w Porozumieniach Sierpniowych i Konstytucji PRL.

18

 • Podczas trwania pielgrzymki jasnogórskiej SB zatrzymuje na dworcu kolejowym w Częstochowie 3 osoby, u których znajduje część nakładu jednodniówki „Jesteśmy”, wydawanej z okazji pielgrzymki przez porozumienie struktur „Solidarności” z Warszawy. Zatrzymane osoby ukarane zostają przez Kolegium ds. Wykroczeń grzywną po 50 tys. zł. Krzysztof Wolff, próbujący ucieczki podczas zatrzymania, zostaje ciężko pobity w komisariacie. Po postawieniu mu zarzutu czynnej napaści na milicjanta prokurator rejonowy w Częstochowie wydaje nakaz aresztowania wraz z 3-miesięczną sankcją.

20

 • Do Częstochowy przybywa Piąta Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Bierze w niej udział blisko 50 tys. ludzi, w tym wielu działaczy „Solidarności” z Lechem Wałęsą. Homilię wygłasza biskup katowicki Damian Zimoń: […] Ze strony władz słyszeliśmy wielokrotnie zapewnienia, że istnieją warunki dla pełnej realizacji aspiracji świata pracy w istniejących strukturach ruchu związkowego. Nie kwestionując dobrej woli tych zamierzeń, nie możemy jednak nie dostrzec, że miliony ludzi pracy w Polsce z różnych względów z oferty tej nie skorzystały. […]
 • 22 członków dawnej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wystosowuje list do Lecha Wałęsy postulujący zwołanie posiedzenia KK w składzie z 1981 r.

25

 • Do władz administracyjnych zostaje skierowany wniosek o zarejestrowanie nowej organizacji dziennikarskiej pragnącej przyjąć nazwę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Wniosek podpisuje Komitet Założycielski składający się z 58 osób, m.in. Stefan Bratkowski, Maciej Iłowiecki, Jerzy Surdykowski, Edmund Osmańczyk.

26

 • We Frankfurcie n. Menem ma miejsce uroczyste wręczenie nagrody Fundacji im. Kurta Schumachera, przyznanej w tym roku dla NSZZ „Solidarność”. Nagrodę w wysokości 10 tys. marek odbiera w imieniu Związku Tadeusz Mazowiecki.

27-30

 • Do Polski przybywa z 4-dniową wizytą wiceprezydent USA George Bush. Spotyka się z prymasem kard. Józefem Glempem oraz Lechem Wałęsą, Zbigniewem Bujakiem, Adamem Michnikiem, Władysławem Frasyniukiem, Januszem Onyszkiewiczem, Bronisławem Geremkiem. Składa kwiaty na grobie ks. Jerzego Popiełuszki. Rozmawia również z przedstawicielami władz PRL. W swym przemówieniu w wieczornym wydaniu DTV stwierdza, że podziwia Polaków, ich walkę o prawa obywatelskie i popiera ich prawa do niezależnych związków.

30

 • W Krakowie odbywa się protest zorganizowany przez 4 członków Ruchu Wolność i Pokój (Radosław Hugeti, Dariusz Rupiński, Wojciech Jankowski, Andrzej Szulc) w obronie więźniów sumienia Oskara Kasperka, Piotra Różyckiego i Zsolta Keszthely’ego.