TL-1987/10

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium październik 1987

 • Powstaje Akcja Studencka Solidarności Walczącej, akademicka struktura konspiracyjna, wydająca m.in. biuletyn „Kontra”.

3

 • W Warszawie Polski Komitet Niepodległości, utworzony we IX, wydaje dokument-orędzie do narodów Europy Wschodniej, by podjęły wysiłki na rzecz zrzucenia komunistycznego jarzma i odzyskania pełnej niepodległości. Orędzie popiera wiele tajnych Komisji Zakładowych „Solidarności” z dużych zakładów przemysłowych całego kraju.

4-5

 • W Rzymie odbywa się międzynarodowy Kongres Rolniczych Związków Zawodowych. Bierze w nim udział delegacja polska, z 2 przedstawicielami Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „Solidarność” – E. Lipiec, Artur Balazs.

9

 • Spotkanie rzecznika „Solidarności” Janusza Onyszkiewicza z redakcjami pism niezależnych. Poruszona zostaje sprawa m.in. ofiarowania przez Kongres Stanów Zjednoczonych miliona dolarów dla NSZZ „Solidarność”.
 • We Wrocławiu odbywa się pikieta z udziałem 300-400 osób na rzecz przywrócenia do pracy dyscyplinarnie zwolnionych pracowników Polaru. Demonstranci niosą transparenty: „Żądamy przywrócenia do pracy Kowalskiego i Zadrożnego”, „Prawo do odmowy służby wojskowej prawem człowieka”, „Żądamy legalizacji «Solidarności»”. Zatrzymano 8 osób.

10

 • Sejm uchwala mające się odbyć 29 XI referendum w sprawie dalszego reformowania państwa i gospodarki.

12

 • Ukazuje się 1. numer nowego niezależnego pisma „Horyzont”, wydawanego przez Solidarność Walczącą w Warszawie.

18

 • Ruch Wolnych Demokratów wystosowuje list do Prezydium Sejmu PRL dotyczący powołania instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich: Zgłaszamy wniosek, aby kandydatury na stanowisko Rzecznika wytypowane przez Prezydium Sejmu PRL zostały podane do publicznej wiadomości jeszcze przed lub po ich przedstawieniu Radzie Krajowej PRON [...].

21

 • Lech Wałęsa wzywa w imieniu „Solidarności” do bojkotu referendum: NSZZ „Solidarność” opowiada się za przebudową polskiego życia publicznego na zasadzie trzech pluralizmów: ekonomicznego, społecznego i politycznego. [...] Tak jak było, i jest teraz, dłużej być nie może. O to Polaków nie trzeba pytać. […]

22

 • W 5 miejscowościach Wielkopolski (Szamotuły, Wronki, Obrzycko, Lubasz, Oborniki Wlkp.) przeprowadzana jest po nabożeństwach akcja rozdawania ulotek, zorganizowana przez Wielkopolski Komitet Oporu Rolników oraz Ruch Wolność i Pokój - Poznań. W ulotkach swoje argumenty przeciwko budowie elektrowni w Klępiczu przedstawiają naukowcy poznańscy: doc. dr Marian Lipiński z Akademii Rolniczej oraz doc. dr Kazimierz Stępczak z UAM.

23-24

 • Na posiedzeniu Sejmu PRL ustalone zostają szczegóły dotyczące referendum.

25

 • Na wspólnym posiedzeniu TKK NSZZ „Solidarność” i Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność” powołane zostaje jednolite kierownictwo Związku o nazwie Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność”. W składzie KKW: przewodniczący – Lech Wałęsa, członkowie – Zbigniew Bujak (Region Mazowsze), Jerzy Dłużniewski (Ziemia Łódzka), Władysław Frasyniuk (Dolny Śląsk), Stefan Jurczak (Region Małopolska), Bogdan Lis (Region Gdańsk), Andrzej Milczanowski (Region Pomorze Zachodnie), Janusz Pałubicki (Region Wielkopolska), Stanisław Węglarz (Region Środkowo-Wschodni). Przedstawiciele Regionów Śląsko-Dąbrowskiego i Toruńskiego zostają ogłoszeni później.
 • KKW ogłasza stanowisko w sprawie referendum: […] Rząd, który udowodniłby, że zamierza budować Polskę, jakiej pragniemy, zyska poparcie społeczne. Trzeba jednak pamiętać, że krajem rządzi dziś ta sama ekipa, która przed sześciu laty wprowadzała stan wojenny, dławiąc dominujące dążenia społeczne. Ekipa ta zapowiedziała wtedy solennie, że przeprowadzi reformę gospodarczą i wyprowadzi Polskę z kryzysu. Żadna z tych obietnic nie została zrealizowana. Dziś nikt nie wierzy władzy na słowo. Potrzebny jest system prawdziwych gwarancji politycznych, społecznych i ekonomicznych. Czy rządzący dali takie gwarancje, formułując pytania referendum? Trzeba powiedzieć jednoznacznie, że nie. Pytania są sformułowane ogólnikowo, nie przedstawiają żadnych skonkretyzowanych projektów reform gospodarczych [...]. Dlatego na pytanie: Czy brać w nim udział? zmuszeni jesteśmy dać jednoznaczną odpowiedź: NIE! […]
 • Konstytuuje się, powołana przez Lecha Wałęsę, grupa robocza Funduszu Społecznego „Solidarności”. Jej bazę finansową stanowi 1 mln dolarów – dar Kongresu USA dla „Solidarności”. Najbliższymi celami są: założenie i oficjalne zarejestrowanie Społecznej Fundacji „Solidarności”, poczynienie zakupu za granicą nowoczesnego sprzętu medycznego, w tym karetek reanimacyjnych. W skład grupy roboczej Funduszu wchodzą znani lekarze i społecznicy, członkowie NSZZ „Solidarność”: Marek Edelman, Zofia Kuratowska, Joanna Muszkowska-Penson, Alina Pieńkowska, Andrzej Szczeklik, Krzysztof Wojtyłło, Krystyna Zachwatowicz-Wajda.