TL-1987/12

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium grudzień 1987

3

 • We Wrocławiu powołana zostaje jawna Regionalna Komisja Wykonawcza „Solidarności” Dolnego Śląska, której przewodnictwo obejmuje Władysław Frasyniuk.

5

 • W związku z odbytym referendum KKW „Solidarności” wydaje oświadczenie, w którym zwraca uwagę na nieuchronność zmian w organizacji życia publicznego, a zwłaszcza konieczność uchylenia wprowadzonego po 13 XII 1981 ustawodawstwa specjalnego, które sankcjonuje nieograniczone użycie przemocy; legalizacji społeczeństwa obywatelskiego, w którym respektowane i realizowane są prawa podmiotowe człowieka, a zwłaszcza swoboda formowania i rejestracji stowarzyszeń; przywrócenia pluralizmu związkowego i legalnego działania „Solidarności”. [...] Przebieg i wyniki referendum dowodzą, że społeczeństwo polskie ma szansę wyjść ze stanu apatii i poczucia beznadziejności, w jakie wtrącone zostało w wyniku stanu wojennego [...].

7-10

 • W Waszyngtonie odbywa się spotkanie prezydenta USA Ronalda Reagana z sekretarzem generalnym KPZS Michaiłem Gorbaczowem. Zostaje zawarty układ o likwidacji rakiet średniego i krótkiego zasięgu w Europie.

8

 • Z wypowiedzi rzecznika rządu Jerzego Urbana: Liczni zachodni dziennikarze pytają mnie często: dlaczego nikt z polskich władz nie zadzwoni do Wałęsy, żeby z nim także zrobić porozumienie narodowe. I powołują się na pewien słynny telefon z Moskwy do miasta Gorki. Po pierwsze: jaki sens ma w ogóle rozmowa z kimś, kto z dnia na dzień mówi rzeczy sprzeczne ze sobą i w których długo by szukać sensu? Po drugie: Wałęsa powiedział, [...] że dopóki władze używają choćby tylko słowa socjalizm, np. pluralizm socjalistyczny, ekonomia socjalistyczna, prawo socjalistyczne, cytuję: „to nie mamy o czym mówić”. To bardzo szczera, a istotna deklaracja polityczna, wyklucza ona rzeczywiście wszelką rozmowę.

10

 • Zofia i Zbigniew Romaszewscy, działacze Biura Interwencji KSS „KOR” oraz Komisji do Spraw Interwencji „Solidarności”, twórcy podziemnego Radia Solidarność – otrzymują nagrodę w wysokości 100 tys. dolarów za wkład w walkę o przestrzeganie praw człowieka. Nagrodę przyznaje kalifornijska fundacja związana z Uniwersytetem w Stanford z okazji 39. rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
 • Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka warszawska Unia NZS organizuje ok. 50-osobową demonstrację pod gmachem Prokuratury Generalnej, domagając się uwolnienia więźniów politycznych. Milicja nie interweniuje.

13

 • W 6. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w niedzielnej mszy św. w kościele św. Brygidy w Gdańsku uczestniczy ok. 6 tys. osób. Po mszy do zebranych przemawiają Lech Wałęsa i Bogdan Lis. Ok. 1000 osób idących w pochodzie zostaje rozproszonych przez ZOMO.
 • Demonstrację zorganizowaną w Nowej Hucie atakuje milicja.
 • Historyk Jerzy Holzer pisze list otwarty do Wojciecha Jaruzelskiego i Lecha Wałęsy: Nadeszła pora, by podjąć ostatnią próbę, by przedstawiciele tych, którzy mają władzę, i tych, którzy dla kilku lub kilkunastu milionów Polaków symbolizują troskę o interesy ludzi pracy, spotkali się bez warunków wstępnych, ale z dobrą wolą. List publikuje „Polityka” oraz „Tygodnik Powszechny”.

13-27

 • W Warszawie, w mieszkaniu Rolanda Kruka, 11 uczestników Ruchu Wolność i Pokój podejmuje głodówkę protestacyjną. Około 120 osób w kilkunastu miastach Europy, w ramach akcji organizowanej przez Europejską Partię Radykalną, protestuje przeciwko więzieniu osób odmawiających służby wojskowej.

15

 • W Warszawie ok. godz. 15.00 na neonie Cepelii, w samym centrum miasta, dwaj uczestnicy Ruchu Wolność i Pokój – Robert Naklicki i Krzysztof Jurski wywieszają olbrzymi transparent: „Uwolnić więźniów politycznych. Nie ma rakiet, są więźniowie”, oraz rozrzucają z dachu ulotki informujące o rozpoczętej głodówce i sensie działań Ruchu. Obydwaj zostają zatrzymani, ale już o godz. 18.00 zostają zwolnieni.

16

 • W 6. rocznicę zabicia przez ZOMO 9 górników z kopalni Wujek pod krzyżem przy murze kopalni zbiera się po mszy św. w pobliskim kościele ok. 2 tys. osób. Zwarte oddziały milicji uniemożliwiają sformowanie pochodu.
 • W Gdańsku pod pomnikiem Ofiar Grudnia ‘70 do ok. tysięcznego tłumu przemawia Lech Wałęsa.
 • Podobne demonstracje mają miejsce we Wrocławiu i Krakowie.

21

 • W Szczecinie 4 uczestników Ruchu Wolność i Pokój: Marek Adamkiewicz, Robert Naklicki, Maciej Dymny, Paweł Woźniak (brat uwięzionego Wojtka) parę minut po godz. 14.00 wchodzi na dach kina Kosmos, gdzie rozwieszają 3 transparenty: „Odmowa służby wojskowej prawem człowieka – uchwała ONZ, marzec 1987”, „Wolność i Pokój”, „Znów mamy w Polsce więźniów sumienia”. Interweniuje milicja.

30

 • Rada Państwa publikuje projekt zmian w ordynacji wyborczej do rad narodowych, zawierający jedną istotną propozycję: zniesienie preferencji dla kandydatów na pierwszych miejscach. Głos bez skreśleń będzie nieważny.
 • W 1987 r. miało miejsce 1270 strajków, wzięło w nich udział prawie 200 tys. osób.