TL-1988/01

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium styczeń 1988

 • Rząd zapowiada od 1 II drastyczną podwyżkę cen.
 • W Gdańsku ukazuje się 1. numer pisma Solidarności Walczącej adresowanego do żołnierzy - „Żołnierz Solidarny”.

1

 • Przestaje być zagłuszane Radio Wolna Europa i inne stacje zagraniczne.

7

 • W Warszawie powstaje Grupa Polityczna Niezawisłość, która głosi program działań niepodległościowych. Jej organem zostaje pismo „Niezawisłość”.
 • We Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim odbywają się demonstracje na rzecz uwolnienia poborowych więzionych za odmowę służby wojskowej.

12

 • Sąd Najwyższy odrzuca odwołanie Komitetów Założycielskich „Solidarności” wrocławskiego Dolmelu i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów od decyzji sądów wojewódzkich odmawiających im rejestracji.
 • Lech Wałęsa podpisuje w Warszawie akt fundacyjny Fundacji Społecznej Solidarności Robotniczej. Fundacja powstaje w oparciu o 1 mln dolarów od Kongresu USA, jej celem jest zainicjowanie nowych form opieki zdrowotnej poza państwową służbą zdrowia.
 • 25 profesorów i docentów wrocławskich uczelni w skierowanym do Rady Państwa memoriale „Uwagi i postulaty do «Założeń zmian w ordynacji wyborczej do rad narodowych»” domaga się:

– prawa wysuwania kandydatów przez obywateli niezrzeszonych w organizacjach masowych,
– zniesienia kolegiów wyborczych, a zamiast tego zgłaszania kandydatów wprost do komisji, w których winni zasiadać przedstawiciele grup wysuwających kandydatów.

 • W związku z katastrofalnym stanem technicznym budynku Biblioteki Uniwersyteckiej NZS i koła naukowe studentów UW przeprowadzają akcję wzywającą do natychmiastowych działań w celu uchronienia zbiorów BUWprzed zniszczeniem. Petycję podpisuje ok. 2 tys. studentów i pracowników, zostaje też zebranych 160 tys. zł.
 • W warszawskiej rezydencji ambasadora RFN odbywa się spotkanie ministra spraw zagranicznych RFN Hansa Dietricha Genschera z Lechem Wałęsą, któremu towarzyszą: Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki i Janusz Onyszkiewicz. L. Wałęsa oświadcza, że nienaruszalność granicy na Odrze i Nysie jest kwestią łączącą wszystkich Polaków, niezależnie od przepaści dzielących ich w innych kwestiach, wyraża też nadzieje, że zbliżająca się 50. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej stanie się okazją do wymazania dokumentów przeszłości, m.in. paktu Ribbentrop-Mołotow. Po spotkaniu min. H.D. Genscher stwierdza publicznie, że „Solidarność” zmieniła Polskę.
 • Duszpasterstwo Ludzi Pracy Wola przy ul. Karolkowej w Warszawie organizuje dyskusję o samorządności pracowniczej. Przybywa kilkuset przedstawicieli zakładów pracy Warszawy i województwa, regionalni działacze „Solidarności”, w tym członkowie RKW Mazowsze, goście z francuskiej centrali związkowej CFDT i na krótko Lech Wałęsa.

13

 • Na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbywa się kolejny happening z cyklu „Studiujmy weselej”. Młodzież manifestuje poparcie dla pisma klinowego, by dać odpór Bandzie Uczelnianych Wichrzycieli, którzy ośmielają się występować na rzecz ratowania burżuazyjnego przeżytku, jakim jest biblioteka uniwersytecka.

17

 • Do Polski przybywają: Elie Wiesel, Betty Williams-Parkins, Marguire Maired Corrigan – laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, Herbert Braun – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, David Dove – w dziedzinie medycyny, aby wraz z Lechem Wałęsą uczcić pamięć ofiar KL Auchwitz przed zbliżającą się rocznicą (27 I 1945) wyzwolenia obozu.

19

 • 6 mieszkańców Świnoujścia i 4 Szczecina przekazuje do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek o skierowanie do Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego sprawy o odpowiedzialności konstytucyjnej wszystkich członków Rady Państwa (imiennie) za to, że od 25 XI 1985 opóźniają wydanie przepisu wykonawczego dotyczącego terminu końcowego, od którego mogą rozpocząć działalność w zakładzie pracy inne organizacje związkowe obok już działających.

21

 • Oświadczenie KKW „Solidarność”: Rząd PRL zapowiada znowu podwyżki cen podstawowych artykułów, których skutkiem będzie spadek płac realnych i dalsze obniżenie dochodów pracowników i emerytów. Dotychczasowe doświadczenie uczy, że taka polityka umacnia żywiołowe procesy wzrostu cen i nacisków płacowych. Skutki społeczne będą katastrofalne: spirala inflacyjna, niepewność jutra, rosnące zniechęcenie i poczucie beznadziejności.

24

 • W Gdańsku odbywa się spotkanie Lecha Wałęsy i Bogdana Lisa z przedstawicielami Grupy Roboczej KK NSZZ „Solidarność” – Grażyną Wendt, Grzegorzem Palką i Grzegorzem Durskim – skupiającej członków KK NSZZ „Solidarność” z 1981 r. Przedstawiciele GR KK wyrażają obawy o tożsamość i przyszłość NSZZ „Solidarność”, wynikające z faktu i sposobu powołania KKW.

24-25

 • W nocy SB aresztuje Andrzeja Kołodzieja, po zatrzymaniu Kornela Morawieckiego przewodniczącego Solidarności Walczącej.

26

 • W Warszawie konstytuuje się Niezależny Ruch Społeczny „Solidarność” im. ks. Jerzego Popiełuszki. Grupa inicjatywna Ruchu opracowuje ramowy plan działania oraz wybiera Tymczasową Radę NRS „S”.

30

 • W Gdańsku po mszy św. w kościele Mariackim celebrowanej przez prymasa kard. Józefa Glempa, w której uczestniczy Lech Wałęsa, formuje się 4-tysięczny pochód, który z transparentami solidarnościowymi udaje się pod Komitet Wojewódzki PZPR. Na transparentach hasła: „Solidarność żyje”, „Jutro będzie strajk” i „Rząd się wyżywi, a co będzie z nami”.