TL-1988/03

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium marzec 1988

1

 • Happening Pomarańczowej Alternatywy z okazji „Międzynarodowego Dnia Tajniaka”. Jego uczestnicy przebrani w długie płaszcze, kapelusze, ciemne okulary i z odpowiednimi znaczkami pod klapą (SB, KGB, CIA itp.) legitymują przechodniów.

2

 • Waszyngtoński korespondent RWE Jacek Kalabiński uzyskuje dostęp do poufnego raportu Instytutu Finansów Międzynarodowych w Waszyngtonie. Raport zawiera analizę sytuacji ekonomicznej PRL. Szanse reform zapowiedzianych przez rząd oceniane są pesymistycznie. Instytut nie wierzy w polityczną wolę ich przeprowadzenia i zdecydowanie negatywnie ocenia dotychczasowe postępy. Raport przewiduje, że w 1988 r. nastąpi dalszy wzrost bieżącego deficytu oraz zadłużenia i że rząd PRL nie otrzyma kredytów od MFW oraz Banku Światowego.

3

 • Za pośrednictwem „Tygodnika Mazowsze” Komitet Kultury Niezależnej ogłasza listę laureatów Nagród Kulturalnych „Solidarności” za rok 1987: Jerzy Bereś – za twórczość rzeźbiarską; Maciej Bieniasz – za twórczość malarską i rysunkową; Jacek Bocheński – za książkę Stan po zapaści (wydawnictwo NOWa); Waldemar Frydrych, „Major”, twórca ruchu Pomarańczowa Alternatywa – za aranżację happeningów; Henryk Mikołaj Górecki – za utwór na chór a capella Miserere; Marek Grzesiński – za inscenizacje operowe w warszawskim Teatrze Wielkim: Mistrz i Małgorzata Rainera Kunada wg Michała Bułhakowa oraz Bramy raju Joanny Bruzdowicz wg Jerzego Andrzejewskiego; Julia Hartwig – za tom poezji Obcowanie (wydawnictwo Czytelnik); Alina Kowalczykowa – za książkę Warszawa romantyczna (wydawnictwo PIW); Waldemar Krzystek – za debiut filmowy W zawieszeniu; Zygmunt Kubiak – za przekład i opracowanie Eneidy Wergiliusza (wydawnictwo PIW); Łukasz Socha (pseud. Marii Turlejskiej) – za książkę Te pokolenia żałobami czarne... Skazani na śmierć i ich sędziowie 1944-56 (Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka, wydawnictwo NOWa); Jan Józef Szczepański – za książkę Kadencja (wydawnictwo Oficyna Literacka); Wisława Szymborska – za tom poezji Ludzie na moście (wydawnictwo Czytelnik; Jacek Krzysztof Zieliński – za twórczość graficzną.

4

 • Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wybrany zostaje 18-osobowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”. Wniosek o rejestrację popiera 200 pracowników uczelni.

8

 • W rocznicę Marca 1968 NZS organizuje demonstracje studenckie w Krakowie, Warszawie i Lublinie, atakowane przez milicję. Podczas kolejnego happeningu Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławiu aresztowany zostaje inspirator tego ruchu Waldemar Frydrych „Major”. W jego obronie podpisuje list 40 wybitnych intelektualistów. Wrocław pokrywa się napisami: „Uwolnić Majora”, „Major w tiurmie”, z wizerunkiem płaczącego krasnoludka.
 • W Białymstoku na wielu budynkach pojawiają się transparenty z hasłami „Marzec 1968 – pamiętamy – OPÓR”.

9

 • W Warszawie wicekanclerz i minister spraw zagranicznych Austrii Alois Mock przyjmuje na obiedzie Lecha Wałęsę, któremu towarzyszą Bronisław Geremek, Bogdan Lis, Tadeusz Mazowiecki i Janusz Onyszkiewicz. Omówiona zostaje m.in. możliwość współpracy „Solidarności” z austriackimi chrześcijańskimi związkami zawodowymi. Lech Wałęsa dziękuje Austrii za dotychczasową pomoc polskiemu rolnictwu.
 • W mieszkaniu Bronisława Geremka odbywa się spotkanie przedstawicieli „Solidarności” z Marcelino Oreją, sekretarzem generalnym Rady Europy. Oreja przybywa do Polski oficjalnie, m.in. w związku z propozycjami gen. Wojciecha Jaruzelskiego, aby rozszerzyć skład Rady o państwa komunistyczne. W rozmowie z „Solidarnością” zwraca uwagę, że Rada Europy zrzesza jedynie kraje demokratyczne i dlatego nie może pozytywnie odpowiedzieć na propozycję W. Jaruzelskiego.

10

 • W Gliwicach milicja rozpędza kilkusetosobową grupę młodzieży przybyłej do kościoła św. Krzyża na mszę upamiętniającą wydarzenia Marca ‘68.

13

 • Obraduje Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność”. W związku z pojawiającymi się nieporozumieniami KKW publikuje swój aktualny skład: Lech Wałęsa - przewodniczący, Zbigniew Bujak, Jerzy Dłużniewski, Władysław Frasyniuk, Stefan Jurczak, Bogdan Lis, Andrzej Milczanowski, Janusz Pałubicki, Antoni Stawikowski, Antoni Tokarczuk, Stefan Węglarz. Omawiane są sprawy organizacyjne. 7 IV (Światowy Dzień Zdrowia) zostaje ogłoszony dniem ogólnopolskiego protestu pracowników służby zdrowia przeciw zaniedbaniom i złym warunkom pracy wszystkich, którym powierzono opiekę nad chorymi.

16

 • Australijscy związkowcy podejmują akcję blokady Konsulatu PRL w Sydney. Jest to protest wobec nieprzyznania przez PRL paszportów Lechowi Wałęsie, Władysławowi Frasyniukowi, Bogdanowi Lisowi i Bronisławowi Geremkowi na wyjazd do Melbourne, gdzie 14-19 III mieli wziąć udział w Światowym Kongresie Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych – największej niekomunistycznej centrali związkowej na świecie.

19

 • W Warszawie na spotkanie pracowników służby zdrowia wkraczają funkcjonariusze SB i Urzędu Miasta. Twierdząc, że jest to nielegalne zgromadzenie, usuwają obecnych. W spotkaniu uczestniczą m.in. Alina Pienkowska z Gdańska, doc. Zofia Kuratowska z Warszawy, prof. Zbigniew Chwał z Krakowa, Krzysztof Wojtyłło z Wrocławia, Krystyna Sienkiewicz z Torunia.

22

 • Sąd Najwyższy oddala wniosek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” MPK w Lublinie o rewizję od decyzji odmawiającej rejestracji, tak samo jak komitetów założycielskich: krakowskiej Akademii Medycznej (7 IV 1988) i wrocławskiego ZNTK (12 IV 1988).

25

 • W warszawskim teatrze Roma odbywa się panel Klubu Myśli Politycznej Dziekania pt. „Polskie perspektywy”, w którym uczestniczą: Aleksander Hall, Mirosław Dzielski, Przemysław Hniedziewicz oraz prof. Stanisław Stomma.