TL-1988/06

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium czerwiec 1988

1

  • W Łodzi, Warszawie i Wrocławiu odbywa się seria happeningów Pomarańczowej Alternatywy „Rewolucja Krasnali”. Akcje przebiegają pod hasłami: „Milicja w krainie czarów”, „Nie ma Koszałka bez Opałka”, „Krasnal nie głosuje, krasnal jest za mały”, „Małe jest czerwone, duże jest niebieskie”, „Kurduple wszystkich krajów łączcie się”, „Wiwat Jałta, Smerfy i auta”, „Precz z czerwonymi kapturkami”.

3

  • Sekretarz KC PZPR Stanisław Ciosek w rozmowie z dyrektorem Biura Prasowego Episkopatu ks. Alojzym Orszulikiem powiadamia go o planach powołania Senatu, w którym znaczącą reprezentację posiadałyby środowiska opozycyjne. Stwierdza też, że [...] sytuacja wymaga rozważenia możliwości powołania rządu koalicyjnego z udziałem opozycji. Obecny skład rządu nie rokuje wyprowadzenia kraju z kryzysu.

6

  • Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Kopalni Węgla Kamiennego Manifest Lipcowy w Jastrzębiu składa wniosek o rejestrację.

13

  • W referacie wygłoszonym na VII Plenum KC PZPR I sekretarz gen. Wojciech Jaruzelski po raz pierwszy używa sformułowania „okrągły stół”, mówiąc o konieczności otwartej dyskusji różnych środowisk nad nową ustawą o stowarzyszeniach.

16

  • Sąd Najwyższy nie oddala wniosku o rejestrację NSZZ „Solidarność” przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jak rutynowo robił to dotychczas, lecz odsyła do ponownego rozpatrzenia przez instancję wojewódzką, gdyż w KUL nie ma żadnej innej organizacji związkowej.

17

  • W Sejmie, mimo 2-krotnego głosowania, nie uzyskuje wymaganej większości wniosek o odwołanie Tadeusza Hupałowskiego ze stanowiska prezesa Najwyższej Izby Kontroli (na to miejsce zamierzano wprowadzić b. członka Biura Politycznego Włodzimierza Mokrzyszczaka). To pierwszy przypadek odrzucenia wniosku Prezydium Sejmu o dokonanie zmiany na wysokim stanowisku państwowym.

19

  • Odbywają się wybory do Rad Narodowych. Według oficjalnych danych w wyborach, do których zbojkotowania wzywa „Solidarność”, bierze udział 56% uprawnionych.

22

  • Kierowcy autobusów ze Szczecina ponownie strajkują w obronie wyrzuconych z pracy przywódców strajku z 5 V - Józefa Ignora i Romualda Ziółkowskiego. Strajk jest zakończony pełnym sukcesem, obaj zostają przywróceni do pracy.
  • Kornel Morawiecki przemawia w Departamencie Stanu USA.