TL-1988/10

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium październik 1988

3

 • Za bramą udekorowaną napisem „Solidarność” na Uniwersytecie Warszawskim odbywa się wiec; prowadzi go Maciej Jankowski. Na budynku BUW zawisa ogromny transparent: „Legalizacja dla NSZZ ‘Solidarność’ i NZS-u. Popieramy Lecha Wałęsę”.

5

 • Pikieta studencka na terenie Studium Wojskowego Uniwersytetu Warszawskiego żąda zniesienia szkolenia wojskowego. Do podobnych akcji dochodzi także w innych ośrodkach akademickich.
 • Trwają prace przygotowawcze do obrad „okrągłego stołu”. Tadeusz Mazowiecki odpowiadać ma za pluralizm związkowy, Klemens Szaniawski za pluralizm społeczny, Bronisław Geremek za reformy polityczne, Andrzej Wielowieyski za gospodarkę, Andrzej Stelmachowski za rolnictwo, a Alojzy Pietrzyk za sprawy górnictwa. Skład strony solidarnościowej ma być uzupełniony o przedstawicieli innych związków rozwiązanych w stanie wojennym, w tym „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Do rozmów z władzą przygotowuje się ok. 100 osób.

6

 • W Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku powstaje jawny Komitet Założycielski NZS, w skład którego wchodzą: Kazimierz Borowski, Rober Dorosz, Michał Hintertan, Mirosław Małaszewski, Witold Morgownik, Robert Mrozowski, Tomasz Ostrowski, Sławomir Ożlański, Wojciech Rogacin, Janusz Żabiuk.

10

 • W Krakowie działacze Akcji Studenckiej WiP organizują wiec w sprawie likwidacji studium wojskowego na uczelniach.

11

 • Odbywają się studenckie wiece na rzecz relegalizacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów w wielu wyższych uczelniach, m.in.: na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie, Uniwersytecie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Śląskim i w niemal wszystkich uczelniach warszawskich.

19

 • Strona rządowa zgłasza zastrzeżenia personalne, obejmujące początkowo 12, później 8 osób. Po raz trzeci przełożony zostaje termin rozpoczęcia obrad „okrągłego stołu” - miał to być 26 X. Jednak agresywna propaganda antysolidarnościowa, jaka towarzyszy przygotowaniom do rozmów, sprawia wrażenie, że strona rządowa przygotowuje grunt do zerwania obrad. Ciągle nie jest ustalona liczba zespołów roboczych, wiadomo natomiast, że obrady potrwają 3 tygodnie. „Solidarność” nie zgadza się na wspólnego rzecznika i obsługę prasową i ma nadzieję, że inauguracyjne przemówienie Lecha Wałęsy, podobnie jak gen. Czesława Kiszczaka, będzie transmitować telewizja.

25

 • W pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie ustawiony zostaje okrągły stół na 55 osób, wykonany specjalnie przez wytwórnię mebli artystycznych w Henrykowie.

26

 • Lech Wałęsa dla „Tygodnika Mazowsze”: Rozmowy przygotowawcze, w których moja obecność była niezbędna, skończyły się [...]. Musimy osiągnąć pluralizm, bo inaczej nie ma po co siadać do stołu. Pluralizm ekonomiczny, społeczny i polityczny [...].
 • Na spotkaniu z Andrzejem Stelmachowskim Józef Czyrek stara się złagodzić klimat po wypowiedziach władz sprzed kilku dni. Stwierdza, że rząd M.F. Rakowskiego nie stawia przeszkód w przygotowaniach do rozmów.

27

 • Lech Wałęsa spotyka się ze swoimi doradcami: Andrzejem Stelmachowskim, Bronisławem Geremkiem i Tadeuszem Mazowieckim. Omówiona zostaje obecna sytuacja i zakwestionowanie przez władzę nazwisk kilkunastu osób ze strony opozycji włączonych do rozmów, m.in.: Jana Józefa Szczepańskiego, Władysława Frasyniuka, Janusza Onyszkiewicza, Jana Józefa Lipskiego, Henryka Wujca, Zbigniewa Romaszewskiego, Adama Michnika, Jacka Kuronia.
 • Mieczysław F. Rakowski dla DTV co do legalizacji „Solidarności”: [...] lepsza jest opozycja jako opozycja niż występująca jako nazwa związku zawodowego.[…] Mówi też, że rozmowy odbędą się na pewno.

28

 • W Katowicach odbywa się demonstracja w obronie górników wyrzuconych z pracy po strajkach sierpniowych.
 • Mieczysław F. Rakowski na konferencji prasowej: Polaków mniej interesuje „okrągły stół“, a bardziej suto zastawiony.