TL-1988/11

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium listopad 1988

1

 • Premier Mieczysław F. Rakowski podejmuje decyzję o likwidacji Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Lech Wałęsa: Decyzję premiera można [...] traktować jako polityczną prowokację wymierzoną w ideę porozumienia.

2

 • Na placu przed budynkiem dyrekcji Stoczni Gdańskiej gromadzi się 6 tys. osób. Demonstrują przeciwko decyzji premiera M.F. Rakowskiego o likwidacji Stoczni. Alojzy Szablewski czyta rezolucję: […] Jest to decyzja [...] mająca na celu likwidację zakładu stanowiącego symbol Porozumień Sierpniowych i „Solidarności”. Stoczni będziemy bronić. Nie można decydować o przyszłości Stoczni Gdańskiej, pomijając załogę. […]
 • Jerzy Urban na konferencji prasowej wzywa Lecha Wałęsę do rozpoczęcia rozmów.

3

 • Odbywa się posiedzenie KKW NSZZ „Solidarność”. Większość spraw dotyczy przygotowań do rozmów Okrągłego Stołu i decyzji o likwidacji Stoczni Gdańskiej: […] Decyzja o likwidacji Stoczni Gdańskiej jest wyraźnym aktem politycznym wskazującym na to, że rząd M. Rakowskiego wykorzystuje nadzwyczajne uprawnienia do utrwalenia stalinowskiego modelu zarządzania gospodarczego. Nic nie wskazuje na ekonomiczne uzasadnienie tej decyzji. Jest to akt zemsty wobec „Solidarności” i wobec Stoczni Gdańskiej, zakładu, w którym podpisano Umowy Gdańskie [...]. Stoczni Gdańskiej trzeba bronić. […]

4

 • Premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher przybywa do Gdańska, gdzie spotyka się z Lechem Wałęsą na plebani kościoła św. Brygidy i składa kwiaty pod pomnikiem Ofiar Grudnia ’70.

9

 • Wybory prezydenckie w USA. Na czele państwa staje republikanin George Bush.

11

 • W Katowicach w Katedrze rozpoczyna się głodówka w obronie 53 wyrzuconych z pracy górników – organizowana przez Kazimierza Świtonia oraz środowisko związane z KPN i Grupą Roboczą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
 • W całym kraju - niezależne obchody 70. rocznicy odzyskania niepodległości. W Katowicach, Poznaniu i Gdańsku MO atakuje pokojowe manifestacje. W Poznaniu ciężko pobity zostaje radny miejski Michał Downarowicz.

12

 • KKW NSZZ „Solidarność” powołuje Fundusz Inicjatyw Prasowych „Solidarność”, przeznaczając na to niezbędne środki. Celem funduszu jest wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju prasy wydawanej przez NSZZ „Solidarność” oraz związanych z nim organizacji i środowisk. KKW powołuje ponadto Radę Funduszu w składzie: Wojciech Adamiecki, Bogdan Borusewicz, Władysław Frasyniuk, Andrzej Grajewski, Stefania Hejmanowska, Maciej Kozłowski, Maciej Łopiński, Grażyna Staniszewska, Maciej Szumowski, Jarosław Szczepański.
 • W Szczecinie MKS przekształca się w Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie. Na przewodniczącego wybrany zostaje Edward Radziewicz, dotychczasowy szef MKS.
 • Wymiana listów między Lechem Wałęsą a gen. Czesławem Kiszczakiem.

15

 • Przewodniczący OPZZ Alfred Miodowicz proponuje Lechowi Wałęsie debatę przed kamerami telewizyjnymi.

18-19

 • W kolejnym spotkaniu Lecha Wałęsy i gen. Czesława Kiszczaka w Wilanowie poświęconym przygotowaniom do „okrągłego stołu”, uczestniczą: Stanisław Ciosek, Tadeusz Mazowiecki, bp Tadeusz Gocłowski i ks. Alojzy Orszulik. Z komunikatu: Ustalono, że rozmowy będą kontynuowane w celu zbliżenia stanowisk. Strona rządowa w dalszym ciągu kategorycznie odrzuca postulat legalizacji „Solidarności”, nie zgadzając się nawet na umieszczenie w komunikacie końcowym informacji, że dyskutowano na ten temat.

22

 • Okrągły stół, stojący od kilku tygodni w pałacu w Jabłonnie, zostaje rozmontowany.

30

 • Lech Wałęsa odbywa telewizyjną dyskusję z przewodniczącym OPZZ Alfredem Miodowiczem, transmitowaną na żywo. A. Miodowicz: Stwierdzam, że wystarczył rok niepokojów, żebyśmy zostali przy gołych półkach. [...] uważam, że nasze założenie – jeden związek w jednym zakładzie pracy – jest bardzo zasadne. L. Wałęsa: „Solidarność” nie mówi, że my damy komukolwiek coś. My stworzymy możliwość brania, zarobienia i brania, i obrony tych interesów. I pluralizm to gwarantuje. To prawda, że zakład pracy nie może być areną walki politycznej. My panu dobrze życzymy, ale wy nam nie pozwalacie istnieć. To co to za demokracja? Dogadajmy się, jak nie robić destrukcji. Jeśli pan podejmie męską decyzję, że jest miejsce dla „Solidarności” – natychmiast zakasujemy rękawy i bierzemy się z Polską do roboty, bo czas ucieka, bo młodzież ucieka. Badania opinii publicznej wyraźnie wskazują na „zwycięstwo” Wałęsy w dyskusji – uważa tak 63,8% respondentów.