TL-1989/02

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium luty 1989

6

  • W Warszawie w Pałacu Namiestnikowskim (siedziba Urzędu Rady Ministrów) rozpoczynają się obrady Okrągłego Stołu. Z przemówienia gen. Czesława Kiszczaka: […] Jeżeli przy „okrągłym stole” wypracujemy i oficjalnie wobec społeczeństwa potwierdzimy consensus co do idei niekonfrontacyjnych wyborów, a także wsparcia projektowanych reform politycznych i ekonomicznych, to możliwe będzie niezwłoczne zwrócenie się do Rady Państwa o podjęcie uchwały znoszącej blokadę pluralizmu związkowego w zakładzie pracy. Z przemówienia Lecha Wałęsy: […] Zacząć trzeba od przywrócenia pluralizmu związkowego, od przywrócenia „Solidarności”. Tędy biegnie przecież główna linia konfliktu narodowego od grudnia 1981 roku. Chcemy „Solidarności” i mamy do niej prawo. [...] Prawo do swoich związków mają także rolnicy i studenci – oczekujemy zatem przywrócenia do legalnego życia zarówno „Solidarności Rolników”, jak i NZS. […]
  • Obrady toczono w trzech głównych zespołach (tzw. stolikach): ds. gospodarki i polityki społecznej (przewodniczący: Władysław Baka PZPR i Witold Trzeciakowski Solidarność), ds. reform politycznych (przewodniczący: Janusz Reykowski PZPR i Bronisław Geremek Solidarność), ds. pluralizmu związkowego (przewodniczący: Aleksander Kwaśniewski PZPR, Tadeusz Mazowiecki Solidarność i Romuald Sosnowski OPZZ).

7

  • We Wrocławiu odbywa się happening Pomarańczowej Alternatywy pod hasłem „Socjalizm w karnawale – karnawał w socjalizmie”, w którym bierze udział ponad 1000 osób.

15

  • Sejm PRL ogłasza 11 listopada państwowym świętem Niepodległości.

17

  • W Jeleniej Górze odbywa się zebranie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z zakładów Regionu. Powołany zostaje Tymczasowy Zarząd Regionu, którego rzecznikiem zostaje Jerzy Nalichowski z Kowar.

22

  • W wielu miastach – Bytomiu, Chorzowie, Jastrzębiu-Zdroju, Katowicach, Sosnowcu, Tychach, Żorach – odbywają się zorganizowane przez Konfederację Polski Niepodległej demonstracje na rzecz poszanowania praw obywatelskich w PRL i CSRS.

24

  • W kilku miastach wybuchają strajki „płacowe”, m.in. w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Płocku, Zakładach Remontowo-Montażowych w Sierpcu.
  • We Wrocławiu zatrzymani zostają Józef Pinior, Andrzej Kowalski i Robert Kazimierczak, którzy mieli uczestniczyć w Kongresie Opozycji Antyustrojowej w Katowicach.

24-26

  • W Ustroniu odbywa się II Zgromadzenie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Uczestniczy 186 reprezentantów jawnych ogniw „Solidarności”. Zebrani wybierają Regionalną Komisję Wykonawczą z przewodniczącym Alojzym Pietrzykiem.

25

  • W Jastrzębiu-Zdroju spotykają się przedstawiciele Solidarności Walczącej, Konfederacji Polski Niepodległej, Polskiej Partii Socjalistycznej – Rewolucja Demokratyczna, Ruchu Wolność i Pokój oraz działacze Grupy Roboczej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, sprzeciwiający się kompromisowi z reżimem. Celem spotkania jest podjęcie wspólnych przedsięwzięć w ramach Kongresu Opozycji Antyustrojowej. W rezolucji końcowej negocjacje Okrągłego Stołu oceniono krytycznie. W wyniku interwencji SB zostaje zatrzymanych 120 uczestników spotkania.