TL-1989/03

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium marzec 1989

7

 • Spotkanie w Magdalence – dotyczące ordynacji przyszłych wyborów, relacji między izbami parlamentu i prezydentem. Członek Biura Politycznego KC PZPR Janusz Reykowski żąda potępienia przez stronę solidarnościową wystąpień studenckich w Krakowie.

9

 • Przed bramą Huty im. Lenina w Nowej Hucie o godz. 14.30 odbywa się kilkutysięczny wiec „Solidarności”. Przedstawiony zostaje przebieg rozmów Okrągłego Stołu.

11

 • Posiedzenie KKW NSZZ „Solidarność” w Warszawie – omawiany jest dotychczasowy przebieg obrad Okrągłego Stołu.

14

 • W proteście przeciwko brakowi postępu rozmów przy „stoliku górniczym” dochodzi do kilkugodzinnych strajków w kopalniach Jastrzębie, Moszczenica i Morcinek.

15

 • W Płocku rośnie napięcie w związku z sytuacją w MPK, rozwiązanym przez dyrekcję po kilkunastu dniach strajku i podjęciu głodówki przez 28 pracowników. Kilka przedsiębiorstw przeprowadza strajki solidarnościowe; gotowość strajkową ogłasza „Solidarność” Petrochemii.
 • Wchodzi w życie nowe prawo dewizowe, legalizujące obrót walutami obcymi.

17

 • Impas w obradach Okrągłego Stołu w związku z projektem ustawy w sprawie ordynacji wyborczej, utworzenia senatu i urzędu prezydenta – przed ostatecznym ustaleniem szczegółów strona rządowa przekazuje projekt do Sejmu, próbując postawić stronę „społeczną” przed faktem dokonanym.

18-19

 • W Warszawie III Zjazd NSZZ „Solidarności” Rolników Indywidualnych (400 delegatów z 40 województw) ustala nowy statut. W uchwale Zjazd uznaje m.in., że NSZZ „Solidarność” RI nie podejmie działań zmierzających do bojkotu wyborów, mimo że ordynacja nie jest w pełni demokratyczna; gotowy jest uznać akt legalizacji Związku pod warunkiem, że będzie nosił on cechy relegalizacji (zwrot majątku, odszkodowania dla represjonowanych, zwrot symboli, archiwów itp.). Delegaci wyrażają poparcie dla rozmów Okrągłego Stołu.

19

 • W Gdańsku odbywa się demonstracja zorganizowana przez Solidarność Walczącą, wymierzona przeciwko obradom Okrągłego Stołu.

20-26

 • W Katowicach głoduje 30 osób na rzecz uwolnienia Vaclava Havla i innych więźniów politycznych Czechosłowacji. Zorganizowano 6 pikiet pod konsulatem Czechosłowacji, a konsulowi wręczono petycję podpisaną przez 1500 osób.

21

 • W Poznaniu – manifestacja Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Konfederacji Polski Niepodległej i Solidarności Walczącej. ZOMO pałkami zmusza demonstrantów do schronienia się na terenie Uniwersytetu i oblega uczelnię do godz. 21.00.