TL-1989/07

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium lipiec 1989

3

 • W Warszawie odbywa się demonstracja zorganizowana przez Konfederację Polski Niepodległej i Solidarność Walczącą pod hasłem: „Jaruzelski musi odejść”.
 • W „Gazecie Wyborczej” ukazuje się artykuł Adama Michnika „Wasz prezydent, nasz premier”.

4

 • Po godz. 12.00 rozpoczyna się inauguracyjne posiedzenie nowo wybranego Sejmu X kadencji, pod przewodnictwem marszałka-seniora Zbigniewa Rudnickiego, oraz pierwszego w historii PRL Senatu. Na posiedzenie przybywa przewodniczący Lech Wałęsa i gen. Wojciech Jaruzelski. Na marszałka Sejmu zostaje wybrany Mikołaj Kozakiewicz, wicemarszałkami zostają: Olga Krzyżanowska (OKP), Tadeusz Fiszbach (były I sekretarz PZPR w Gdańsku) i Teresa Dobielińska-Eliszewska (SD). Zostaje odczytany list skierowany do Prezydium Sejmu przez premiera Mieczysława F. Rakowskiego, zawierający wniosek o dymisję rządu, Sejm przyjmuje jednak propozycję marszałka M. Kozakiewicza, aby z dymisją rządu wstrzymać się do chwili wyboru prezydenta. Marszałkiem Senatu zostaje prof. Andrzej Stelmachowski, wicemarszałkami: Zofia Kuratowska, Józef Ślisz i Andrzej Wielowieyski.

11

 • Na dworcu PKS w Krynicy Morskiej ok. 2.00 w nocy znaleziono ciało 39-letniego ks. Sylwestra Zycha. W stanie wojennym wspierał grupę młodzieży, która próbując zdobyć broń, w szamotaninie postrzeliła ze skutkiem śmiertelnym milicjanta Zdzisława Karosa. Za pomoc udzielaną grupie, która uważała go za swego „wojennego kapelana”, został skazany na 6 lat więzienia, na wolność wyszedł we IX 1986. Po zwolnieniu przez cały czas był inwigilowany przez SB. Niejednokrotnie otrzymywał pogróżki, anonimowe listy i telefony, w III 1989 „nieznani sprawcy” kolejny raz napadli na księdza.

12

 • Podczas manifestacji w Wilnie z okazji 69. rocznicy podpisania układu pokojowego pomiędzy Litwą a Związkiem Sowieckim przyjęta zostaje rezolucja stwierdzająca, że włączenie Litwy do państwa sowieckiego było nielegalne. W ślad za rezolucją wystosowany zostaje list do sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego Michaiła Gorbaczowa z żądaniem wycofania wojsk sowieckich z Litwy.

17

 • Na mocy uchwały Sejmu wznowione zostają stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską i Stolicą Apostolską. W Warszawie urząd obejmie nuncjusz apostolski, a Polska desygnuje ambasadora do Watykanu.

18

 • Gen. Wojciech Jaruzelski oficjalnie zapowiada kandydowanie w wyborach prezydenckich.

19

 • Zgromadzenie Narodowe wybiera prezydenta PRL. Za sprawą 1 głosu zostaje nim jedyny kandydat – gen. Wojciech Jaruzelski, zgłoszony oficjalnie przez przewodniczącego Klubu Poselskiego PZPR, Mariana Orzechowskiego. Przed dokonaniem wyboru Zgromadzenie Narodowe uchwaliło regulamin głosowania: kandydatowi nie wolno zadawać żadnych pytań, a jawność głosowania ma polegać na wrzucaniu do urn podpisanych kart z zaznaczoną 1 z 3 odpowiedzi (za, przeciw, wstrzymuję się). W głosowaniu bierze udział 544 posłów i senatorów. 270 głosowało za kandydaturą, 233 było przeciwnych, 34 wstrzymało się od głosu, a 7 oddało głos nieważny. Wymagana większość wynosiła 269 głosów. Przeciw jedynemu kandydatowi głosowało 6 posłów ZSL, 4 posłów SD, 1 poseł PZPR i większość członków OKP. Grupa posłów i senatorów z OKP zdecydowała się oddać głosy nieważne lub nie przyjść na głosowanie. Byli to: Paweł Chrupek, Wiktor Kulerski, Andrzej Miłkowski, Aleksander Paszyński, Krzysztof Pawłowski, Jerzy Pietkiewicz, Stanisław Stomma, Witold Trzeciakowski, Andrzej Wielowieyski, Henryk Wujec oraz marszałek Senatu Andrzej Stelmachowski. 4 osoby opuściły salę w proteście przeciw wyborom, w których jest jeden kandydat (posłowie Marek Jurek, Lech Kozaczko oraz senatorowie Zdzisław Nowicki i Mieczysław Ustasiak). Od tej pory konstytucyjną głową państwa jest Prezydent, a Rada Państwa przestaje istnieć. Po zmianie ustroju politycznego i nazwy państwa z dniem 31 XII 1989, W. Jaruzelski stał się zarazem pierwszym Prezydentem III Rzeczpospolitej Polskiej.

25

 • Prezydent gen. Wojciech Jaruzelski spotyka się z przewodniczącym „Solidarności” Rolników Indywidualnych Józefem Śliszem oraz z Lechem Wałęsą w sprawie utworzenia nowego rządu. Przewodniczący NSZZ „Solidarności” oświadcza po spotkaniu, że wobec nieprzygotowania koalicji partyjnej do przekazania władzy siłom solidarnościowym NSZZ „Solidarność” pozostaje siłą opozycyjną.

29

 • Prezydent gen. Wojciech Jaruzelski podczas XIII Plenum KC PZPR rezygnuje ze sprawowania wszystkich funkcji partyjnych. Nowym I sekretarzem KC PZPR zostaje Mieczysław F. Rakowski.
 • Rada Najwyższa Łotwy przyjmuje deklarację o suwerenności.