TL-1989/12

Z Encyklopedia Solidarności

Kalendarium grudzień 1989

29

  • Sejm PRL dokonuje nowelizacji Konstytucji – skreślony zostaje wstęp i pierwsze dwa rozdziały, nazwę państwa zmienia się na: Rzeczpospolita Polska, formułę o państwie socjalistycznym zastępuje sformułowanie o państwie demokratycznym.