Tadeusz Cielniak

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Tadeusz Cielniak, ur. 23 XII 1947 w Tomaszowie Mazowieckim. Uczeń ZSZ nr 1 tamże, tokarz.

W 1966 pracownik Tomaszowskich Zakładów Przemysłu Terenowego, 1966-1967 Wytwórni Wyrobów Precyzyjnych w Niewiadowie k. Tomaszowa Maz., 1967-1968 Lokomotywowni PKP w Tomaszowie Maz., 1968-1974 tokarz w Zakładach Włókien Chemicznych Wistom w Tomaszowie Maz., 1974-1978 Mazowieckich Zakładach Przemysłu Wełnianego Mazovia, 1978-1983 Fabryce Maszyn Szklarskich Vitroma w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Maz.

Od IX 1980 w „S”, kolporter wydawnictw niezależnych na terenie Tomaszowa Maz.; od X 1980 przewodniczący Komisji Oddziałowej w Vitromie, Oddział Tomaszów Maz., od XI 1980 wiceprzewodniczący KZ w Vitromie; od XI 1981 przewodniczący Delegatury MKZ „S” Ziemi Łódzkiej w Tomaszowie Maz., V/VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek Komisji Koordynacyjnej ZR w woj. piotrkowskim; 28-30 VII 1981 współorganizator marszu głodowego w Tomaszowie Maz.

13-15 XII 1981 współorganizator akcji protestacyjnych w tomaszowskim Oddziale Vitromy, 13 XII 1981 – III 1982 współorganizator, członek Międzyzakładowego KS w Tomaszowie Maz., współorganizator druku, drukarz i kolporter ulotek; 1982-1985 działacz komitetów pomocy represjonowanym. 14 XII 1981 – III 1982 3-krotnie przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu; 23 III 1982 zatrzymany w Vitromie, 23-24 III 1982 przetrzymywany w KM MO w Piotrkowie Tryb., do 14 V 1982 w KW MO tamże, do 28 V 1982 w AŚ tamże., 28 V 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. na 2 lata więzienia, zwolniony z aresztu po zapowiedzi rewizji, 12 I 1983 skazany przez SN na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata (8 IV 1993 ułaskawiony w wyniku rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego). Od 1982 kolporter wydawnictw podziemnych. 1983-1985 pracownik PKS oddział Tomaszów Maz., od 1985 na rencie, 1986-1989 pracownik Centralnego Ośrodka Sportu Spała k. Tomaszowa Maz.

1989-1991 współorganizator, członek KO w Tomaszowie Maz.; wiceprzewodniczący Regionalnego KO, koordynator działań KO na terenie Tomaszowa Maz.; uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. W VII 1989 przewodniczący Miejskiego Komitetu Organizacyjnego „S” w Tomaszowie Maz., w X 1989 delegat na III WZD Regionu Piotrkowskiego, 1989-1992 członek ZR, przewodniczący Delegatury „S” w Tomaszowie Maz.; od 1992 członek Sekcji Emerytów i Rencistów. W I 1999 organizator, przewodniczący Terenowego Koła Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Tomaszowie Maz. Od 2003 sekretarz Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Tomaszowskim.

Odznaczony medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2001), Krzyżem Semper Fidelis (2002), Złotym Krzyżem Zasługi (2006), srebrnym medalem Zasłużony dla Obronności Kraju (2007), złotym medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej (2008), medalem Pro Memoria (2009), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), medalem Pro Patria (2012).

Michał Zarzycki