Tadeusz Górczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Tadeusz Górczyk, ur. 16 X 1961 w Jaśle. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek gazownictwo ziemne (1987).

Od XI 1980 przewodniczący Komisji Wydz. Wiertniczo-Naftowego NZS.

13-16 XII 1981 z grupą studentów AGH uczestnik strajku w Hucie im. Lenina, podczas pacyfikacji zatrzymany, od 17 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 11 III 1982. Po wyjściu przewodniczący Komisji Uczelnianej Akademickiej Rady Samorządu w AGH w Krakowie, związanej z podziemnymi strukturami NZS w Krakowie i „S” w Jaśle. Od 1982 współpracownik Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Jaśle, współorganizator Mszy za Ojczyznę w parafii św. Stanisława w Jaśle, wydawca, redaktor, autor i kolporter podziemnego „Biuletynu Informacyjnego” (wydawanego w Jaśle przez Komitet Koordynacyjny „S”); 1982-1986 założyciel, autor, przepisywacz, kolporter „Kuriera Studenckiego”, udostępniał mieszkanie na drukarnię. 1982-1985 działacz Duszpasterstwa Akademickiego w Krakowie, wytwórca, kolporter znaczków poczt podziemnych NZS. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany w Krakowie, 27 VII – 9 VIII 1989 po odmowie odbycia zasadniczej służby wojskowej w służbie zastępczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

W 1990 zatrudniony w Delegaturze ZR „S” Małopolska Biuro w Jaśle. Na początku l. 90. współzałożyciel 2 spółek radiowych: PPUM Maks Sp. z o.o. oraz Fakt Sp. z o.o. 1991-1993 poseł RP z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum, w Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. 1991-1993 prezes Zarządu GS Samopomoc Chłopska w Jaśle, 1993-1995 członek Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego, 1995-1997 w Fakt Sp. z o.o. w Krośnie. 1997-2007 sekretarz Rady Miasta Jasło. W 2000 odpowiedzialny za produkcję programu TVP Jasło, autor serwisów informacyjnych. 2006-2010 radny Powiatu Jasielskiego z listy Przymierza Samorządowego Prawicy. 2008-2009 dyr. Zakładu Obsługi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, I-VI 2009 dyr. i redaktor naczelny TVP Rzeszów, do XII 2010 na zasiłku rehabilitacyjnym po operacji. Od XII 2010 etatowy członek Zarządu Powiatu Jasielskiego.

Reżyser filmów dokumentalnych: Beskid Niski (2004) i Święta Jadwiga Królowa patronka Gimnazjum nr 1 w Jaśle (2006), autor książki Jasło moje miasto. Wariacje na temat miasta Jasła pisane o poranku (2006).

12 IV 1985 – 29 XI 1988 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Cyklos; 7 III – 27 IX 1989 przez Wydz. III RUSW w Jaśle w ramach KE krypt. Górnik.

Stanisław Fryc