Tadeusz Józef Listowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Tadeusz Józef Listowski, ur. 23 VI 1940 w Dolinie (woj. stanisławowskie, obecnie Ukraina), zm. 18 IX 2001. 1959-1963 student Politechniki Krakowskiej.

1963-2001 zatrudniony w Gliwickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego (ostatnio kierownik działu). W 1970 kolporter paryskiej „Kultury” i książek, przepisywacz tekstów.

We IX 1980 współzałożyciel „S” w GPBP, 1980-1981 wiceprzewodniczący KZ, działacz Gliwickiej Delegatury MKZ Katowice; przewodniczący regionalnej struktury branżowej pracowników budowlanych w ZR Śląsko-Dąbrowskiego.

Od 13 XII 1981 współtwórca Drugiego Garnituru Gliwickiej Delegatury „S” (z Tadeuszem Drzazgowskim, Władysławem Kostrzewskim i Bogusławem Choiną). Organizator kolportażu hurtowego „Manifestacji Gliwickiej” oraz czasopism krajowych i regionalnych. 5 III 1982 zatrzymany i internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, od 19 III 1982 w Uhercach, od IV 1982 w Załężu k. Rzeszowa. 26 VII 1982 uwolniony. Od X 1982 nadal zaangażowany w działalność konspiracyjną. W 1982 współtwórca (z o. Janem Siemińskim) Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy klasztorze o. redemptorystów w Gliwicach. Ukrywał w swoim domu poszukiwanego Tadeusza Jedynaka. 1983-1988 zatrzymywany na 48 godz. (przeszukania w mieszkaniu).

Odznaczony Złotym Medalem „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (2000), pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

?